Kako popraviti drveni rubni trak | Popravljanje i obnavljanje drvenog rubnog pojasa

Svrha drvenog rubnog pojasa je zaštita zidova od oštećenja udarcima nogama i pokućstvom. No oštećenja ne prijete samo od naprijed, već i sa stražnje strane, jer ako zid povuče vlagu, drvenom rubnom pojasu prijete i mokra i suha trulež.

Ako morate zamijeniti oštećeni dio, izmjerite dužinu i debljinu rubne daske, dodavši 50 – 75 mm za rezanje pod kutom od 45 stupnjeva. Tesar je može precizno postaviti ili možete kupiti dasku točnih dimenzija i oblikovati je sami kod kuće. Za jednostavnu krivulju, upotrijebite tračni brusni cilindar i prilično grubom brusnom trakom. Način postavljanja drvenog rubnog traka ovisi o prirodi zida. Ako se radi o zidanome zidu, može biti pričvršćen čavlima na dijelove letava postavljenih u zid ispod žbuke, kao što je prikazano na slici. Ili može biti pričvršćen čavlima u drvene klinove koji su zabijeni u spojišta između opeka ili izravno u spojišta od žbuke. Najlakše je ukloniti rubne daske koje su pričvršćene na okvirne pregradne zidove  ili šuplje zidove od gipsanih ploča, gdje su pribijene malim čavlima u podnu ploču ili u drvene blokove postavljene u pregradne zidove.
 
Da biste uklonili rubnu dasku, ako je moguće, počnite od vanjskog kuta gdje se spajaju dvije daske pod kutom od 45 stupnjeva. Ostružite površinsku boju i iščistite kit za ispunjavanje drveta na mjestima gdje se nalaze prikrivene glave čavlića. Pokušajte kliještima izvaditi čavao, no ako ga ne možete zahvatiti, upotrijebite probojac za čavle i čekić kako biste upustili čavao ispod drveta i mogli odvaliti dasku te kasnije izvući čavao. Odvalite dasku polugom za izvlačenje čavala ili čekićem s rascjepom za izvlačenje čavala, zaštitivši površinu žbuke otpadnim komadom drveta. Naiđete li na debele čavle pravokutnog presjeka koji se ne pomiču – ni naprijed ni natrag – a rubnu dasku namjeravate baciti, pilom za obradu profila prepilite dasku bliže čavlima pod pravim kutom u odnosu na pružanje daske, a zatim odignite dasku dok se ne slomi. Ili jednostavno raspolovite dasku starim dlijetom za drvo i drvenim čekićem. Ako je drveni rubni trak pričvršćen na okomite profilirane letvice, kao što je okvir vrata, pronađite glave čavala i upustite ih probojcem za čavle kako biste oslobodili rubnu dasku.
 
Ako ćete ponovno upotrijebiti iste daske, zabilježite gdje su bile postavljene. Ili ako namjeravate zamijeniti jedan dio, zadržite ga kao šablonu za novi komad daske – te kao vodilju za rezanje kutova. Obilato premažite stražnju površinu nove rubne daske nekim od zaštitnih sredstava za drvo. Zid mora biti suh i svi popravci moraju biti obavljeni prije postavljanja novog komada drveta. Označite točke na podu gdje ćete pribiti dasku kako biste znali kamo postaviti čavle kad je namjestite — možda ćete na zidanim zidovima trebati obnoviti drvene dijelove za pričvršćivanje. Također označite položaj cijevi i kabela kako ih ne biste oštetili čavlima. Vanjske kutove trebat ćete odrezati pod kutom od 45 stupnjeva. Na unutrašnjim kutovima označite profil jedne daske prislonjene uz drugu, kako je prikazano na slici pa odrežite kraj prema označenoj liniji ili upotrijebite profilnu šablonu. Pričvrstite daske tako da se odrezane daske preklapaju s nerezanom daskom. Pripazite kad budete pribijali čavle da ne oštetite površinu drveta. Ostavite glave čavala malo iznad površine pa ih probojcem za čavle i čekićem upustite ispod površine. Ispunite rupe kitom za ispunjavanje drveta.