Kako primijeniti SWOT analizu u poduzetničkom procesu

SWOT analiza je procjena položaja poduzeća i položaja kupaca, kao i okruženja u kojem se nalaze. SWOT koristimo kako bismo definirali moguću strategiju koja može biti građena na prednostima, rješavanju slabosti, istraživanju i iskorištavanju mogućnosti ili izbjegavanju prijetnji.

SNAGE 
 
Opisuju jake strane poduzetnika, njegova tima, poduzeća, njegova znanja, vještine, sposobnosti, odnosno sve što ga čini boljim u odnosu na konkurenciju. To može biti kvaliteta proizvoda ili uskuge, konkurentna cijena, imidž poduzeća. To su unutrašnji čimbenici na koje poduzetnik može utjecati i koje može poboljšati. 
 
 
SLABOSTI 
 
Opisuje slabosti poduzetnika, tima ili poduzeća, a podrazumijevaju sve što poduzetnik čini lošije od konkurencije: nedostatak znanja, vještina i sposobnosti zaposlenika. To su također unutrašnji čimbenici na koje poduzetnik može utjecati i koje može ispraviti. 
 
 
PRILIKE 
 
Prilike spadaju u vanjske čimbenike na koje ne možemo utjecati, ali ih možemo prepoznati i iskoristiti kako bismo povećali prednost pred konkurencijom. To su: 
 
1) sociološko, gospodarsko i političko okruženje 
 
2) nove tehnologije 
 
3) slabosti konkurencije 
 
4) nezadovoljavanje potreba kupaca 
 
5) veličina, položaj i strateško pozicioniranje. 
 
 
PRIJETNJE 
 
Prijetnje također spadaju u vanjske čimbenike i predstavljaju poteškoće s kojima se poduzetnik susreće i koje se mogu pojaviti:
 
1) nove jeftinije tehnologije i jeftiniji proizvodi 
 
2) ulazak jeftinijih stranih konkurenata 
 
3) novi zakoni
 
4) promjene demografske strukture stanovništva
 
5) promjene u političkom okruženju. 
 
 
SWOT analizom nastojimo minimalizirati slabosti uz istodobno povećanje snaga poduzeća. Nastojimo također što bolje iskoristiti šanse uz istodobno smanjivanje prijetnji iz okruženja.