Kako primijeniti SWOT analizu u poduzetničkom procesu

SWOT analiza je procjena položaja poduzeća i položaja kupaca, kao i okruženja u kojem se nalaze. SWOT koristimo kako bismo definirali moguću strategiju koja može biti građena na prednostima, rješavanju slabosti, istraživanju i iskorištavanju mogućnosti ili izbjegavanju prijetnji.

SNAGE 
 
Opisuju jake strane poduzetnika, njegova tima, poduzeća, njegova znanja, vještine, sposobnosti, odnosno sve što ga čini boljim u odnosu na konkurenciju. To može biti kvaliteta proizvoda ili uskuge, konkurentna cijena, imidž poduzeća. To su unutrašnji čimbenici na koje poduzetnik može utjecati i koje može poboljšati. 
 
 
SLABOSTI 
 
Opisuje slabosti poduzetnika, tima ili poduzeća, a podrazumijevaju sve što poduzetnik čini lošije od konkurencije: nedostatak znanja, vještina i sposobnosti zaposlenika. To su također unutrašnji čimbenici na koje poduzetnik može utjecati i koje može ispraviti. 
 
 
PRILIKE 
 
Prilike spadaju u vanjske čimbenike na koje ne možemo utjecati, ali ih možemo prepoznati i iskoristiti kako bismo povećali prednost pred konkurencijom. To su: 
 
1) sociološko, gospodarsko i političko okruženje 
 
2) nove tehnologije 
 
3) slabosti konkurencije 
 
4) nezadovoljavanje potreba kupaca 
 
5) veličina, položaj i strateško pozicioniranje. 
 
 
PRIJETNJE 
 
Prijetnje također spadaju u vanjske čimbenike i predstavljaju poteškoće s kojima se poduzetnik susreće i koje se mogu pojaviti:
 
1) nove jeftinije tehnologije i jeftiniji proizvodi 
 
2) ulazak jeftinijih stranih konkurenata 
 
3) novi zakoni
 
4) promjene demografske strukture stanovništva
 
5) promjene u političkom okruženju. 
 
 
SWOT analizom nastojimo minimalizirati slabosti uz istodobno povećanje snaga poduzeća. Nastojimo također što bolje iskoristiti šanse uz istodobno smanjivanje prijetnji iz okruženja.
 
 

Pratite nas na društvenim mrežama

Ne budite sramežljivi, pridružite se Kako.hr zajednici, svaki dan naučite nešto novo i podijelite svoja znanja s drugima.