Kako saviti cijev | Kako to učiniti da se pregib ne usuče

Kako se bakrena cijev pri savijanju ne bi usukala ili spljoštila, upotrijebite oprugu za savijanje cijevi, koju možete kupiti u trgovini alata, ili upotrijebite stroj za savijanje koji možete unajmiti u specijaliziranim trgovinama. Opruge su pogodne samo za cijevi promjera 15 mm i 22 mm.

Upotrijebite oprugu jednake veličine kao što je i cijev koju želite saviti. Stroj za savijanje cijevi može saviti veće cijevi, može ih saviti na više mjesta blizu jedno drugome te ih može saviti blizu samoga kraja. Uvucite zakošen kraj opruge u cijev i uvrćite je u smjeru kazaljke na satu sve dok ne prođe kroz dio koji treba saviti. Manja savijanja možete napraviti i preko koljena. Da biste izvukli oprugu, lagano natrag savijte cijev pa je ponovno savijte kako treba. Provucite odvijač kroz oko na kraju opruge i izvadite je — dok je vučete van, okrečite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Rad sa strojem za savijanje djevi Unajmite stroj kojime možete oblikovati potrebnu veličinu pregiba te s vodilicama za cijevi. Na stroj postavite polukružni alat za oblikovanje pregiba, uz njega postavite dio cijevi pa između cijevi i pokretne ručice postavite vodilicu odgovarajuće veličine. Stisnite ručice zajedno sve dok se cijev ne savije pod željenim kutom oko alata za oblikovanje.
 

Savijanje plastičnih cijevi 

Polietilenske cijevi mogu se saviti bez uporabe opruge na unutrašnji radijus od ne manje od osam puta vanjskoga promjera cijevi. Za oštrije pregibe, uvucite oprugu za savijanje cijevi i uronite cijev u vruću vodu. Savijte cijev kad postane podatna za obradu. Prije nego što izvadite oprugu, ostavite cijev neka se ohladi. Metalni alat za oblikovanje pregiba cijevi može se nabaviti i za držanje polietilenskih cijevi pod pravim kutom.