Kako se osigurati | Osiguravanje života i doma

Postoje tri osnovne vrste životnog osiguranja: polica osiguranja s rokom, osiguranje za slučaj smrti i živorno osiguranje preko zaklade. Polica osiguranja s rokom sklapa se za pokrivanje određenoga razdoblja; ako umrete u tom roku, članovi vaše obitelji primit će iznos na koji ste se osigurali — ali ne dobivate nikakav povrat ako nadživite ugovoreni rok. Osiguranje za slučaj smrti pruža trajnu zaštitu za vašu obitelj koja će primiti novac od osiguranja nakon vaše smrti.

Cijena životnog osiguranja razlikuje se ovisno o osiguravajućim društvima, no što ste mlađi, to će premije biti niže, a nakon određene dobi, obično 50 godina, mogu od vas zatražiti detaljni liječnički pregled.
 

Kako odabrati osiguranje 

Može vas privući neko određeno osiguravajuće društvo na osnovi osobne preporuke ili novinskog oglasa, no možete se također savjetovati s posrednikom za osiguranja ili s nekim drugim predstavnikom za osiguranja. Njegove su usluge obično besplatne jer je njegova zarada provizija koju dobiva od osiguravajućeg društva (oni koji prodaju osiguranja za automobile i stanove mogu naplatiti naknadu). Dakle, u njegovu je interesu prodati skupu policu, no ako ste sigurni koju vrstu police želite, na koji period te koliku ste premiju spremni platiti i ako ste odlučni da vas neće moći uvjeriti drugačije, trebali biste dobiti policu koja odgovara vama – a ne posredniku. Posrednikov savjet može biti od velike koristi kad kupujete police preko zaklade s pravom sudjelovanja u dobiti — on će znati koja su poduzeća najperspektivnija i, stoga, plaćaju najbolje premije.
 

Osiguravanje vlasništva 

Postoje dvije vrste osiguranja koje možete kupiti kako biste zaštitili svoj dom i njegov sadržaj. Polica na građevinu, osigurava vas od troškova gubitaka ili oštećenja vašeg doma. Ako imate hipotekarni kredit, davatelj hipotekarnoga kredita inzistirat će na takvoj polici i pripremit će je za vas. Pokriće koje dobivate razlikuje se od jednog osiguravajućeg društva do drugog, no obično podrazumijeva pokriće od požara, poplave, slučajne lomove stakla, oštećenja od oluje i prsnuće vodovodnih cijevi. Neće vam pokriti normalno trošenje ili štetu koja je nastala vašim osobnim nemarom. Iznos na koji biste trebali osigurati svoj dom trebao bi biti u visini troškova ponovne izgradnje, a ne u visini njegove prodajne cijene. Troškovi ponovne izgradnje ovisit će o području u kojemu živite. Police osiguranja sadržaja kućanstva pokrivaju gubitak ili oštećenje imovine u kućanstvu, osobne imovine, dragocjenosti i novca. Također će vas pokriti i za određene pravne odgovornosti. Na primjer, pokrivaju odštetu koju ćete morati platiti u slučaju da vaš pas ugrize poštara ili ako vi, ili član vaše obitelji, nanesete ozljedu drugima ili štetu njihovoj imovini (ali ne i za prometne nesreće). Postoje tri vrste osiguranja sadržaja kućanstva: nadoknada štete, novo za staro i kombinacija obje vrste. Polica za nadoknadu štete nadoknađuje vam samo stvarnu vrijednost izgubljenih predmeta. Međutim, kod police novo za staro dobivate iznos koji bi bio potreban za zamjenu predmeta bez obzira na njihovu starost ili stanje. Iznos koji je osiguran tim policama mora biti jednak troškovima zamjene sadržaja novim jer u protivnom možda nećete u potpunosti povratiti gubitak. Kod kombinacije obiju polica, neki predmeti, kao što su namještaj, električni uređaji i televizori, radio i hi-fi oprema, dobivaju pokriće novo za staro, dok za ostale predmete dobivate naknadu štete. Za procjenu vrijednosti sadržaja svojeg doma, napravite inventar u svakoj prostoriji. Ako osiguravate dragocjenosti kao što su nakit i antikviteti, dajte ih na profesionalnu procjenu.