Kliješta, odvijači i ključevi | Uporaba odgovarajućeg alata za olakšavanje posla

Da bi odvijač učinkovito obavio svoj zadatak, mora savršeno odgovarati veličini matice ili vijka, u protivnom će oštetiti maticu i otežati odvijanje. Neodgovarajući odvijač također se može omaknuti i ozlijediti osobu koja njime rukuje.

Za mnoge radove, ako imate mali podesivi ključ, ne morate nositi velik broja fiksnih ključeva. Osim što postoje ključevi različitih veličina, također postoje različite vrste ključeva:
 

Viličasti ključ 

Ova vrsta ključa obuhvaća bočne stranice matice. Obično ima dvostruki kraj s vilicama različite veličine na svakome kraju. Tako vam je potreban manji broj pojedinačnih ključeva.
 

Okasti ključ 

Ovaj ključ ima okrugli kraj nazubljen s unutrašnje strane za hvatanje matica ili vijaka. Postavlja se odozgo, stoga treba biti dovoljno prostora za takav način postavljanja. Okasti ključ je jači i hvata bolje od viličastog ključa, no rukovanje njime je sporije.
 

Cjevasti nasadni ključ 

To je ključ u obliku cijevi koji ima šesterokutne krajeve različitih veličina. Za njegovo postavljanje i okretanje polužnom šipkom potrebno je imati dovoljno prostora. Može se izviti ako se primijeni prevelika sila na predugu polužnu šipku i može puknuti na kutovima.
 

Nasadni ključ 

Ovi ključevi sastoje se od niza različitih vrsta poluga koje se mogu pričvrstiti na nekoliko različitih nasadnih glava. Nasadne glave se razlikuju po veličini kako bi odgovarale različitim veličinama matica. Poluge uključuju kliznu šipku i račvastu glavu za skučene prostore — jedan ili dva »škljocaja« račvastom glavom i matica će se nastaviti pomicati.
 

Podesivi ključevi i kliješta 

Vilice ovog viličastog ključa mogu se podesiti tako da pristaju bilo kojoj veličini matice sve do krajnje granice otvaranja vilice. Nije jak kao fiksni ključ i lako se iskrivi, no vrlo je koristan za lakše radove.
 

Vodoinstalaterska podesiva kliješta

Po izgledu slična su velikome podesivome ključu, no ovaj alat ima nazubljene vilice oblikovane za hvatanje okruglih predmeta poput cijevi. Što je pritisak veći, vilice jače stežu — no ostavit će trag na cijevi.
 

Samozatezna kliješta 

Vilice ovog podesivog alata mogu se namjestiti tako da uhvate određenu veličinu predmeta i zategnu se, nakon čega ga više nije potrebno držati, a ruke ostaju slobodne. Ova kliješta također su korisna za otpuštanje čvrsto zategnutih matica, ali pri tome vilice mogu poprilično oštetiti maticu. Isto tako, držat će vijak u mjestu dok otpuštate maticu ključem.