Otežano disanje | Kako pomoći pri bučnom disanju

Otežano — bučno i problematično -disanje, bilo pri udisanju ili izdisanju, može biti uzrokovano gušenjem, upalom grla, upalama dišnih puteva ili, kod male djece, krupom. Otežano disanje može biti i simptom astme, koja zahtijeva liječnički nadzor.

Rjeđe, kod djece mlade od 18 mjeseci, otežano disanje pri izdisanju može se pojaviti nekoliko sati nakon pojave bronhiolitisa – upale sitnih dišnih cjevčica zvanih bronhiole.
 

Općenito liječenje 

Nudite hladna pića. Udisanje pare također može pomoći, posebice kod krupa. Napunite umivaonik ili kadu vrućom vodom te zatvorite vrata da biste ispunili prostoriju parom. Dijete posjednite sebi u krilo kako bi nekoliko minuta udisalo paru u zraku.
Savjet liječnika potražite:
Ako dođe do prestanka disanja ili disanje postane otežano
Ako probleme ima dijete mlađe od 6 mjeseci
Ako dijete slini i ima problema pri gutanju
Ako djetetov ten postane sivkast, ili se djetetovo disanje ubrza, a pritom pri svakom udisaju uvlači rebra
Ako se disanje ne olakša u prostoriji ispunjenoj parom
Ako sumnjate da se u nosu ili grlu nalazi strano tijelo
Ako postoji povijest bilo kakve bolesti srca
 
Budite vrlo pažljivi kako od pare ne biste zadobili opekline.