Podrigivanje male djece | Kako potaknuti dojenče da podrigne

Bilo da se dojenče doji ili hrani na bočicu, tijekom hranjenja proguta određenu količinu zraka koja se zadržava u želucu, iznad mlijeka i tako stvara osjećaj sitosti.

Kad dojenče odbije nastaviti piti mlijeko prije kraja hranjenja, to može značiti da treba podrignuti. Postoje tri načina kako ga potaknuti da podrigne:
Naslonite ga na svoje rame te ga nježno masirajte ili tapšajte po leđima.
Posjednite ga u krilo te ga masirajte ili tapšajte po leđima uz lagano ljuljanje naprijed-natrag.
Polegnite ga potrbuške preko krila te ga tapšajte po leđima uz lagano ljuljanje gore-dolje.
 
Dojenče obično treba podrignuti jednom tijekom hranjenja i jednom nakon hranjenja. Budete li prečesto prekidali hranjenje, dijete će plakati i progutati još više zraka. Pokušate li ga potaknui na podrigivanje, ne ustrajte na tome duže od 1 — 2 minute.