betoniranje_staza_i_kolnih_prilaza_krpanje_betonskih_ostecenja

Betoniranje staza i kolnih prilaza | Krpanje betonskih oštećenja

Osnovne pripreme su jednake za obavljanje obaju vrsta radova, ali za betoniranje kolnog prilaza, koji mora podnijeti znatno veći teret, važno je da temelji budu utoliko jači.

Najprije označite trasu, uklonite sloj trave i gornji dio tla. Pomoću konopa i drvenih klinova označite ravne rubove. Za označavanje zavojitih linija, na zemlju položite crijevo za polijevanje vrta.

Staze

Uklonite površinski sloj zemlje na dubinu od najmanje 75 mm ispod predviđene razine staze. Mekane dijelove ispunite krupnijim tucanikom i dobro ga sabijte kako biste napravili čvrstu podlogu.

Kolni prilazi

Iskopajte dio predviđen za prilaz na dubinu od najmanje 180 mm, potom ga prekrijte slojem tucanika debelim najmanje 75 mm i dobro ga sabijte. Da biste zadržali beton, napravite oplatu od dasaka pričvršćenih klinovima zabodenim u zemlju izvan oplate. Namjestite daske tako da po širini staze bude blagi pad. Radi slijevanja vode, pad neka bude okrenut od zida kuće. Oplatu podijelite na dijelove tako da svaka 3 m poprečno na stazu ili kolni prilaz postavite vodilice od lesonita. Na taj način omogućava se širenje betona.

Ako je tlo ili temeljni materijal jako suh, navlažite ga prije nanošenja prvog sloja betona. Ispunite jedan kraj dijela odvojenog vodilicama tako da nasipate hrpu betona višu od oplate, a potom je letvom za poravnavanje gornjeg sloja, postavljenom poprečno na oplatu, širite naprijed i natrag pomicanjem letve cik-cak. Površinu betona valja blago nažlijebiti kako ne bi bila skliska po kiši i ledu.

Beton se ne smije prebrzo sušiti jer će tako oslabiti. Za toplih dana prekrijte beton vlažnim, vrećama ili polietilenskom folijom. Održavajte vlažnost betona na ovaj način najmanje tri dana. Ako se predviđa mraz. prekrijte foliju slojem zemlje ili pijeska ili slojem sijena debljine 75 mm (ali najbolje je izbjegavati betoniranje u doba mrazova). Nastavite betonom ispunjavati dijelove odvojene vodilicama, a čim se beton počne stvrdnjavati, izvadite vodilice. Ostatak oplate može se ukloniti nakon dan-dva, samo pazite da ne oštetite rubove staze ili kolnog prilaza.

Popravci i krpanje

Iz rupa i pukotina iščistite sav razbijeni i napukli materijal, a ako je moguće, malo potkopajte površinu. Da biste ispunili rupe ili pukotine, zamiješajte beton uz dodatak udjela polivinilacetatnog ljepila na jednak udio vode za miješanje. Na taj način poboljšat će se prianjanje za stari materijal. Kod prekrivanja čitave površine novim slojem betona, netom prije stavljanja sloja mješavine, dio koji namjeravate popraviti premažite mješavinom polivinilacetatnog ljepila i vode u omjeru 1 prema tri. Nanesite betonsku mješavinu, zagladite i poravnajte površinu.