kako_izgladiti_dasku_i_kako_obraditi_pravokutne_rubove_kako_obraditi_okomita_vlakna_sto_je_blanjanje

Kako izgladiti dasku i kako obraditi pravokutne rubove | Kako obraditi okomita vlakna | Što je blanjanje

Pravilna uporaba blanje zahtijeva određenu vještinu: na otpadnom komadu drveta vježbajte tehnike opisane u daljnjem tekstu sve dok ne steknete dovoljno samopouzdanja kako biste se prihvatili pravih poslova jer je drvena građa skupa.

Upotrijebite blanjalicu za uporabu uz stolarski stol kako biste poravnali i izgladili komad ispiljene drvene grade. Pričvrstite dasku između dva škripca na krajevima stolarskoga stola i izblanjajte je dva puta. Prvo podesite blanju na duboki rez, otprilike debljine razglednice pa blanjajte poprečno pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na smjer pružanja vlakana drveta uz preklapanje poteza blanjom. Pogledom niz dasku često provjeravajte je li daska ravna. Kad izblanjate sve izbočine i grubo ispiljenu plohu, podesite blanju na plitak rez, debljine tankog papirnatog ubrusa, pa izblanjajte lice daske ravnim potezima u smjeru pružanja vlakana drveta.

Obrada pravokutnih rubova

Pričvrstite drvo u stolarski škripac ili u strojarski škripac postavivši dva komada otpadnoga drveta između priložnih daščica škripca. Daska mora biti paralelna s priložnim daščicama škripca.
Postavite prednji dio blanje ravno na rub i usmjeravajte je pritiskom palca prema dolje i prstima oslonjenima na dasku. Svaki potez dovršite bez stajanja čitavom dužinom. Upotrijebite kutnik kako biste često provjeravali je li rub pravokutan u odnosu na izblanjano lice daske.

Obrada okomitih vlakana drveta

Pričvrstite komad drveta u škripac, što je niže moguće, i blanjajte s oba kraja prema sredini. Blanjajte kratkim potezima koji ne idu čitavom dužinom drveta. Nož blanje mora biti oštar.