kako_lemiti_tvrdo_lemljenje

Kako lemiti – tvrdo lemljenje

Lemljenjem se spajaju komadi metala tako da se između njih nanese rastaljena legura, a zatim se ostavi neka se spoj ohladi. Postoje dvije osnovne vrste lemljenja: meko lemljenje i tvrdo lemljenje.

TVRDO LEMLJENJE

Za tvrdo lemljenje potrebna je veća temperatura i drukčije legure u odnosu na meko lemljenje. Plinska let-lampa daje dovoljno visoku temperaturu za ovakav postupak spajanja metala.
Lemne legure za tvrdo lemljenje su od bakra, srebra i cinka (poznate kao srebrni lem): također postoje lemne legure s visokim sadržajem bakra ili cinka. Obje vrste lemnih legura proizvode se u obliku traka ili žica, a prije nanošenja na prethodno ugrijan radni predmet, uranjaju se u posebno sredstvo za sprječavanje oksidacije. Boraks je glavno sredstvo protiv oksidacije i upotrebljava se kao prah ili pomiješan s vodom, u obliku paste.

1. Da biste spojili dvije metalne trake, čistite spoj ne plohe dok se ne pojavi sjajna površina metala. Položite ih na azbestnu ili samotnu ploču radi zaštite od topline.

2. Na spojne krajeve nanesite lemnu tekućinu ili pastu pa ih spojite. Načinite jednostavnu stezaljku od otpadnoga komada metala i dvije rascjepke, kako je prikazano na slici. Ostatak metalne trake savijte tako da bude dovoljno udaljena od spojnoga dijela, a zatim je pričvrstite dvjema rascjepkama.

3. Sastavite spoj kako je prikazano na slici. Vrućom vodom isperite tekućinu ili pastu za lemljenje i turpijom odstranite višak lemne legure.