kako_ocistiti_automobilsku_svjecicu_postavljanje_svjecica_i_podesavnaje_zazora

Kako očistiti automobilsku svjećicu | Postavljanje svjećica i podešavnaje zazora

Provjerite i očistite svjećice na automobilu nakon svakih 8000 — 9000 prijeđenih kilometara, a zamijenite ih nakon 15 000 prijeđenih kilometara. Uvijek upotrebljavajte vrstu svjećica koju preporučuje proizvođač.

Kođ većine automobila, veličina svjećica je 14 mm (iako može biti 10, 12 ili 18 mm). Da biste svjećicu izvadili i ponovno namjestili, bit će vam potreban ključ za svjećicu odgovarajuće veličine. Ne pokušavajte upotrijebiti neku drugu vrstu ključa. Unutrašnjost ključa za svjećice ima gumenu košuljicu koja podupire ključ na svjećici i smanjuje mogućnost krivljenja priključka i razbijanja keramičkog izolatora. Također će pomoći ključ za svjećice s univerzalnom zglobnom šipkom ako je teško dosegnuti svjećice.

Vađenje svjećica

Prvo označite vodove svjećica, ako je potrebno komadićima trake za prekrivanje s ispisanim brojevima cilindra kojemu svaki vod služi. Odvojite sve vodove od svjećica držeći je za kapicu, a ne za sam vod. Mekanom četkom očistite oko osnovice svake svjećice. Postavite ključ na svjećicu, potiskujući prema dolje koliko je moguće i držeći ga uspravno. Upotrijebite silu kako biste odvrnuli svjećicu: trzanje ključem na svjećici može je oštetiti.

Čišćenje

Svjećice koje imaju naslage čađi mogu se očistiti abrazivnim postupkom pjeskarenja. Mnoge mehaničarske radionice imaju opremu za pjeskarenje i očistit će svjećice po povoljnoj cijeni, ili možete kupiti opremu za pjeskarenje svjećica u trgovini koja prodaje dodatnu automobilsku opremu. Ako svjećice nisu previše prljave, očistite elektrode finom, plosnatom turpijom ili karborund rašpicom iz pribora za manikuru. Ako su navoj prljavi, očistite ih mekanom žičanom četkom. Obrišite svaku svjećicu mekanom krpom namočenom u parafin. Provjerite je li keramička izolacija čista — nakupina čađe može prouzročiti prijenos napona između priključka i tijela svjećice.

Podešavanje zazora

Zazor između elektroda svjećice treba uvijek biti onolik koliko navodi proizvođač. Ako je zazor prevelik, može doći do zatajivanja, a ako je premalen, motor će slabo raditi. Najbolje je zazor podesiti posebnim alatom. Također možete ; upotrijebiti mala kliješta ili mali odvijač kako biste rastvorili elektrodu. Upotrijebite listić za mjerenje zazora (sastavni je dio alata za podešavanje zazora) kako biste ga točno izmjerili trebao bi lagano kliznuti kroz zazor uz neznatan otpor. Mjerite zazor tako da svjećicu podignete na visinu očiju kako biste provjerili držite li mjerni listić pod pravim kutom u odnosu na središte elektrode.

Ponovno postavljanje svjećica

Ako svjećice imaju navoj na priključna mjesta, provjerite jesu li dobro zategnute. Rukom uvrnite svjećice pazeći da ne preskoče navoje. Zategnite svaku svjećicu ključem za svjećice, za četvrtinu okreta više od zategnutosti rukom. Nemojte ih previše zategnuti jer će ih biti teško ponovno odvrnuti. Ponovno namjestite vodove na odgovarajuće svjećice i dobro pritisnite kapice na priključna mjesta svjećica.