Kako poduprijeti djelomicno natruo stup Popravak trulog stupa

Kako poduprijeti djelomično natruo stup | Popravak trulog stupa

Kako poduprijeti djelomično natruo stup

Stup truo samo u ravnini tla može se spasiti tako da otpilite truli dio, a zdravi dio poduprete betonskim potpornim stupićem. Većina stupova obično je kvadratnog oblika stranica veličine 75 mm ili 100 mm.

Morate kupiti potporni stupić koji odgovara veličini vašega stupa. Da biste ugradili betonski potporni stupić, poduprite ogradu sa svake strane i uklonite truli kraj stupa do zemlje, tako što ćete razbiti beton dlijetom za obradu kamena ili pijukom i ukloniti ga.

Iskopajte rupu za potporni stupić, u obliku kvadrata stranica oko 300 mm i dubine oko 600 mm. Ugradite ga tako da bude prislonjen uz stranu zdravog dijela stupa koji je okrenut od ograde. Postavite potporni stupić u rupu, duljom stranom prislonjenom uz stup.

Pomoću libele ili viska provjerite stoji li uspravno. Izbušite rupe u stupu u ravnini onih na potpornom stupicu, a zatim ih spojite galvaniziranim matičnim četvrtastim VIJCIMA.
Ispunite rupu materijalom za ispunu i betonom.