kako_popraviti_grubu_zbuku_koja_otpada_sa_zidova_kulir_na_vanjskim_zidovima

Kako popraviti grubu žbuku koja otpada sa zidova | Kulir na vanjskim zidovima

Osim što ne izgleda lijepo, oštećena kuler-žbuka propuštat će kišnicu koja će prodrijeti u opeku. Oštećena mjesta trebate popraviti čim ih uočite.

Da biste prekrili četvorni metar zida, potrebno vam je oko 5 kg oblutaka. Prije uporabe, oblutke operite i osušite. Na mjestima gdje žbuka otpada, rukama odstranite sav otpali materijal, a potom dlijetom za beton i čekićem s dvije glave zasijecite rubove oštećenoga dijela sve do mjesta gdje je žbuka čvrsto vezana za zid. Pomoću rezača za udubljivanje ili klesarskoga dlijeta i čekića s dvije glave od razmrvljene žbuke iščistite sva spojišta na opekama ili blokovima na dubinu od 15 mm. Iščetkajte sve ostatke razmrvljenog materijala i dobro navlažite dio koji trebate popraviti. Zamiješajte materijal za ispunu od pijeska za žbukanje, cementa i hidratnog vapna u omjeru 6:1:1 i dodajte dovoljno vode kako bi ispuna bila laka za primjenu — kako bi se mogla razmazati, ali ne smije biti previše neuredna za rad.
Čeličnom zidarskom lopaticom nanesite sloj ispune i ravnomjerno je zagladite dok ne bude otprilike 6 mm ispod razine zdrave žbuke na zidu. Nakon otprilike 20 minuta, vrškom stare lopatice izgrabajte žbuku iskrižanim linijama. Neka se naneseni sloj suši najmanje 14 sati. Za završni sloj zamiješajte pijesak, cement i vapno u omjeru 5:1:1 i dodajte toliko vode kako biste dobili nešto mekšu masu koja će primiti oblutke. Nanesite završni sloj žbuke pa ispod popravljenog dijela raširite polietilensku foliju dok nabacujete manje hrpe oblutaka na žbuku. Lagano ih utisnite drvenom zidarskom daskom. Sakupite oblutke što padnu na polietilensku foliju pa ih ponovno upotrijebite. Ako se radi o velikom dijelu žbuke koju treba popraviti, radite u pojedinim dijelovima koje možete dovršiti za 20 minuta. Nakon tog vremena žbuka se počne stvrdnjavati i neće primiti oblutke.