kako_popraviti_pokvarenu_sirenu_kako_sprijeciti_neprestano_trubljenje

Kako popraviti pokvarenu sirenu | Kako spriječiti neprestano trubljenje

Ako vam se na automobilu pokvari sirena, popravite ju što prije – prekršaj je voziti vozilo bez zvučne signalizacije. Najčešći kvar je pregorjeli osigurač.

Pregorjeli osigurač

Osigurači su ugrađenii u kutiji ili na ploči, obično na pregradnom prostoru motora ispod poklopca motora ili ispod instrument-ploče. Ako su osigurači označeni brojevima, pogledajte u automobilski priručnik koji od osigurača štiti strujni krug sirene. No možda ćete moći uočiti koji je od osigurača pregorio. Zamijenite osigurač novim s jednakim vrijednostima ampera – rezervni se osigurač obično nalazi u osiguračkoj kutiji. Ako pregori novi osigurač, znači da je došlo do kratkoga spoja u žicama, a to treba dati autoelektričaru na popravak. Ako sirena radi, provjerite u priručniku jesu li ostali strujni krugovi zaštičeni osiguračem. Uključite svaki naizmjenično jedan od njih vjerojatno uzrokuje pregaranje osigurača.

Ako osigurač nije pregorio

Moguće je da su spojevi žica na sireni korodirali pa se moraju očištiti. Skinite žice s njihovih konektora, skinite sirenu pa finim brusnim papirom očistite polove i konektore. Ako na konzoli sirene, na mjestu ugradnje ima hrđe, očistite ga, a mjesto spoja automobilskog lima očistite turpijom i brusnim papirom dok metal na oba mjesta ne bude sjajan. Dok je sirena izvađena, isprobajte je spajanjem njezinih polova na polove akumulatora pomoću dviju izoliranih žica. Ako radi, vratite je natrag na mjesto, spojite je i ponovno isprobajte. Konačno, ako sirena još uvijek ne radi, provjerite prekidač na pritisnom dugmetu. On je često dio višefunkcionalnog prekidačs na stupu upravljača pa se čitava prekidačka jedinica mora zamjeniti. Ondje gdje se sirena oglašava dugmetom na središtu upravljača, skinite dugme, očištite i podesite opružne kontakte ispod njega.

Kad se sirena ne gasi

Ako sirena ne prestaje trubiti, lupnite dugme sirene – možda je prekidač zaglavljen. Ako ni to ne pomogne, otvorite poklopac motora i odvojite žice na sireni. Ako je teško doprijeti do sirene, odvojite akumulator kako bi sirena prestala trubiti dok ju onesposobite.