Kako popraviti slomljene trokutne poprecne letve na ogradi Popravak drvene ograde

Kako popraviti slomljene trokutne poprečne letve na ogradi | Popravak drvene ograde

Kako popraviti slomljene trokutne poprečne letve na ogradi

Ako je poprečna letva slomljena uz stup, skinite dasku ograde koja se nalazi uz stup i prepilite poprečnu letvu. Ponovno je pričvrstite za stup pomoću galvaniziranih dugačkih konzolnih nosača i galvaniziranih zavrtnjeva.

Ako je poprečna letva slomljena na sredini, popravite je galvaniziranim prenosnim konzolnim nosačem. Bit će vam potreban pomagač koji će čvrsto držati zajedno spojene slomljene polovice.

Namjestite konzolni nosač preko slomljenoga dijela i pričvrstite ga za poprečnu letvu galvaniziranim zavrtnjima.