kako_postaviti_elektricne_kabele_postavljanje_i_zamjena_strujnih_kabela

Kako postaviti električne kabele | Postavljanje i zamjena strujnih kabela

Kabeli prenose električno napajanje na razdjelnike ili trošila (razdjelnici su mjesta u električnoj instalaciji gdje se razdjeljuje dovedena energija prema zahtjevima trošila). Ovisno o vrsti i količini električne energije te njezinoj funkciji odabiru se kabeli odgovarajućeg presjeka i svojstava, predviđeni za specifičnu namjenu. Kabeli i vodiči električki se izoliraju od okoline radi zaštite od štetnog djelovanja električne struje. Ispravnost izolacije najlakše se provjerava mjerenjem električnog otpora izolacije.

Trošilima se nazivaju svi uređaji za čiji je rad potrebna električna energija. Normama je precizno određeno koje uvjete bilo koji uređaj koji radi na električnu struju mora ispunjavati da bi bio stavljen u funkciju te bio bezopasan za korisnika i okolinu. U vezi s kablovima, kao i sa svim što se odnosi na električne instalacije, valja imati na umu da nestručno postavljanje te ugradnja neodgovarajućih materijala može dovesti u opasnost život i imovinu. Zato sve zahvate na električnim instalacijama i uređajima povjeravajte stručnim osobama koje poznaju i pridržavaju se svih propisa. Kabel se upotrebljava za trajne instalacije u kućanstvu. Kabel može prolaziti kroz žbuku zida, između obloga od gipsanih ploča na pregradnim zidovima, ispod podnih obloga ili iznad stropa. Može se razvući duž površine zida ili stropa i prikriti plastičnim račvastim kanalima. Kabel se može postaviti iznad stropa ili ispod razine poda, a zatim ga razvući okomito uza zid ili niz njega do prekidača ili utičnice. Kabel nikada ne provlačite dijagonalno, jer postoji opasnost da ga pogodite prilikom vješanja slika ili bušenja zida radi ugradnje raznih elemenata pokućstva. Prije no što krenete išta postaviti na zid, pažljivo ga provjerite detektorom za traženje metala i instalacija.
Kabel treba pričvrstiti otprilike na svakih 250 mm, a za to mogu poslužiti obujmice za pričvršćivanje kabela. Obujmice se mogu upotrijebiti na mjestima gdje kabel prolazi uzduž greda i pričvrstiti ga 50 mm ispod vrha grede. Ako kabel prolazi pod pravim kutom do greda, izbuše se rupe 50 mm ispod vrha i provuče ga se kroz njih. Kod okvirnih pregradnih zidova naprave se urezi u okviru od drvene građe, u njih položi kabel i pričvrsti ga se obujmicama. Na mjestima gdje kabeli prolaze kroz zidove, uvijek se upotrebljavaju metalne ili plastične instalacijske cijevi. Savitljivi vod električnog uređaja Njime se spaja električni uređaj ili rasvjetno tijelo na strujni krug. Spoj može biti izveden pomoću utikača i utičnice, fiksne priključne kutije ili — za ugradna rasvjetna tijela — nosača stropnog rasvjetnog tijela. Većina električnih uređaja, kao što su na primjer, glačala, tosteri, perilice za rublje — prodaje se s već ugrađenim savitljivim vodom. Ostali uređaji — kao što su kuhala, audiokasetofoni, šivaći strojevi -imaju savitljivi vod s konektorom koji se umetne u uređaj. No savitljivi vod za viseća rasvjetna tijela mora biti spojen s grlom. Žile vodiča u savitljivome vodu sastoje se od puno tankih žica koje pružaju potrebnu savitljivost. Što je količina struje veća, kabel mora biti deblji pa se samim time sastoji od više žica. Omotač ovisi o tome koliko će se žice zagrijati. Neke su otporne na temperaturu i do 60 °C, a neke čak i do 85°C. Omotač može biti od PVC-a ili gume s vanjskom ovojnicom od tkanine. Električni uređaji koji se sami po sebi zagrijavaju, na primjer glačala ili kuhala, imaju vodove s gumenim omotačem, jer bi mogli oštetiti PVC omotač. Trgovine s elektroopremom imaju tablice u kojima je točno prikazano što je potrebno za određeni tip uređaja.