kako_postaviti_patentni_zatvarac_postavljanje_i_zamjena_zatvaraca_obnova_klizaca

Kako postaviti patentni zatvarač | Postavljanje i zamjena zatvarača | Obnova klizača

Patentni zatvarači su na odjeću obično prišiveni – ili su zašiveni samo s jedne strane, ili se nalaze između dva šava. Prekriveni zatvarači često se koriste na suknjama ili ženskim hlačama. Kada izrađujete odjeću, pri šivanju ostavite dovoljno velik otvor za zatvarač.

Postavljanje prekrivenog zatvarača

Okrenite pravu stranu odjeće prema van. Na strani koja će ; prekrivati zatvarač tkaninu preklopite ispod viška koji ste ostavili za šav, po liniji šava, te preklop učvrstite privremenim šavom. Ispod druge strane viška za šav, tkaninu preklopite 3 mm bliže neporubljenom rubu nego liniji šava, te učvrstite privremenim šavom. Patentni zatvarač najprije postavite na tu stranu. Pričvrstite ga ispod preklopa, pravom stranom prema gore. Zatim ga prišijte šivaćom mašinom, blizu zubaca, a upotrijebite nastavak za patentne zatvarače. Radite od gornjeg kraja prema donjem. Uklonite privremene šavove, i preklop stavite preko zatvarača tako da se poklapa s linijom šava, a drugu stranu zatvarača na željeno mjesto pričvrstite privremenim šavom. Zatim ga zašijte šivaćom mašinom (kroz tkaninu odjevnog predmeta), najprije preko vrpce na dnu zatvarača, a zatim prema gore.

Postavljanje zatvarača u sredinu

Odjeću okrenite na unutarnju stranu. Preklopite viškove ostavljene za šav na obje strane, čvrsto pritisnite i zajedno zašijte, kako bi privremeno ostali spojeni.Postavite patentni zatvarač na željeno mjesto, licem prema dolje, te poravnajte rubove s gornjim dijelom otvora, a zupce s debljim rubovima šava. Pričvrstite zatvarač na njegovo mjesto, te obje strane pričvrstite privremenim šavom. Šivaćom mašinom ga zašijte blizu zubaca — krenite od donjeg prema gornjem dijelu sa svake strane, a najprije zašijte donji rub vrpce zatvarača. Uklonite privremene i preklopne šavove.

Zamjena patentnog zatvarača na hlačama s rasporkom

Odšijte šavove koji pridržavaju zatvarač na pojasu i otvoru te ga uklonite. Privremenim šavom pričvrstite novi zatvarač na mjesto, između preklopljenog ruba i prevlake iza ruba, te umetnite vrpcu zatvarača u pojas. Šivaćom mašinom prišijte tu stranu zatvarača na mjesto, od donjeg prema gornjem dijelu te uklonite privremeni šav. Okrenite hlače na unutarnju stranu. Umetnite drugu vrpcu zatvarača ispod pojasa i privremenim šavom pričvrstite tu stranu zatvarača 15 mm od ruba preklopa. Rukom zašijte krajeve dvije vrpce na donjem dijelu zatvarača, zatim okrenite hlače na pravu stranu i rukom zašijte stranu s privremenim šavom, blizu zubaca, koristeći preklopni šav. Uklonite privremeni šav. Prešijte pojas na obje strane zatvarača, a zatim prešijte i preko donjih rubova preklopa, s unutarnje strane prednjeg dijela hlača.

Zamjena patentnog zatvarača na suknji

Odšijte pojas 25 mm od svake strane starog zatvarača, a zatim i uzduž obje njegove strane. Izvucite zatvarač. Novi zatvarač na njegovo mjesto pažljivo pričvrstite pribadačama, a uzduž stranica i donjeg ruba napravite privremeni šav. Zatim lagano prešijte rubove šavova zajedno, da biste ih privremeno držali na mjestu. Uklonite pribadače i provjerite dodiruju li se još rubovi šava, a zatim šivaćom mašinom zašijte zatvarač, uzduž bočnih i donje strane. Pritom neka suknja bude okrenuta na pravu stranu. Uklonite privremene i preklopne šavove. Okrenite suknju na unutarnju stranu. Umetnite vrhove zatvarača pod pojas, i azurom zašijte pojas s obje strane. Prešijte vrpce na donjem kraju zatvarača, a zatim prešijte i bočne strane vrpce na šavove preklopa. Šavove pritisnite glačalom.

Obnova klizača

Ako se zupci patentnog zatvarača na torbi ili naprtnjači nakon zatvaranja odvajaju, a pritom ne izgledaju oštećeni, klizač Zamjena patentnog zatvarača na hlačama s rasporkom Odšijte šavove koji pridržavaju zatvarač na pojasu i otvoru te ga uklonite. Privremenim šavom pričvrstite novi zatvarač na mjesto, između preklopljenog ruba i prevlake iza ruba, te umetnite vrpcu zatvarača u pojas. Šivaćom mašinom prišijte tu stranu zatvarača na mjesto, od donjeg prema gornjem dijelu te uklonite privremeni šav. Okrenite hlače na unutarnju stranu. Umetnite drugu vrpcu zatvarača ispod pojasa i privremenim šavom pričvrstite tu stranu zatvarača 15 mm od ruba preklopa. Rukom zašijte krajeve dvije vrpce na donjem dijelu zatvarača, zatim okrenite hlače na pravu stranu i rukom zašijte stranu s privremenim šavom, blizu zubaca, koristeći preklopni šav. Uklonite privremeni šav. Prešijte pojas na obje strane zatvarača, a zatim prešijte i preko donjih rubova preklopa, s unutarnje strane prednjeg dijela hlača.

Zamjena patentnog zatvarača na suknji

Odšijte pojas 25 mm od svake strane starog zatvarača, a zatim i uzduž obje njegove strane. Izvucite zatvarač. Novi zatvarač na njegovo mjesto pažljivo pričvrstite pribadačama, a uzduž stranica i donjeg ruba napravite privremeni šav. Zatim lagano prešijte rubove šavova zajedno, da biste ih privremeno držali na mjestu. Uklonite pribadače i provjerite dodiruju li se još rubovi šava, a zatim šivaćom mašinom zašijte zatvarač, uzduž bočnih i donje strane. Pritom neka suknja bude okrenuta na pravu stranu. Uklonite privremene i preklopne šavove. Okrenite suknju na unutarnju stranu. Umetnite vrhove zatvarača pod pojas, i azurom zašijte pojas s obje strane. Prešijte vrpce na donjem kraju zatvarača, a zatim prešijte i bočne strane vrpce na šavove preklopa. Šavove pritisnite glačalom.

Obnova klizača

Ako se zupci patentnog zatvarača na torbi ili naprtnjači nakon zatvaranja odvajaju, a pritom ne izgledaju oštećeni, klizač