Kako pripremiti motornu pilu za siguran rad Motorna pila

Kako pripremiti motornu pilu za siguran rad | Motorna pila

Prije nego li se upustite u rad sa novom motornom pilom, svakako je dobro znati kako pripremiti motornu pilu za siguran rad. Lanac mora biti posvuda dobro podmazan — nije ga moguće previše podmazati. Uronite novi lanac u ulje za lanac koje preporuča proizvođač i ostavite ga u njemu najmanje jedan sat prije uporabe.

Pila također ima spremnik za ulje koji uvijek mora biti pun do preporučene razine: postoji dugme za podmazivanje koje, kad se pritisne, pušta ulje na lanac. Pritisnite dugme prije svakog rezanja te redovito za vrijeme rezanja.

Ako se pila puno koristi, skinite lanac i vodilicu svakih nekoliko sati te ih temeljito očistite. Istovremeno, pregledajte nema li tragova trošenja i li tupih područja na metalu. Provjerite u proizvođačevim uputama što s njima učiniti.

Lanac također treba naoštriti u preporučenim vremenskim razmacima! Kupite pribor za oštrenje namijenjen upravo vašem modelu te ga upotrijebite prema uputama. Električna pila mora biti uključena u odgovarajuću utičnicu — nikada u utičnicu predviđenu za rasvjetu — a osigurač mora biti odgovarajući. Za dodatnu sigurnost, priključite utikač na utičnicu koja u sebi ima PREKIDAČ STRUJNOG KRUGA.

Kod uporabe produžnog kabela, upotrijebite zaštitnu utičnicu na kraju koji se sastaje s kabelom motorne pile. Većina motornih pila već ima ugrađen muški dio zaštitne spojnice, a uz neke također dolazi i utičnica.