kako-prisivati-na-preklopne-i-dodirne-rubove-odjevnih-predmeta-kukice-i-usice-kako-hr

Kako prišivati na preklopne i dodirne rubove odjevnih predmeta – kukice i ušice

Kukice i ušice su malen, ali čvrst zapor na odjeći. Mogu se upotrijebiti same na otvoru ili kao dopuna drugim vrstama zapora.

1. Na preklopnim rubovima upotrijebite ravnu ušicu.

2. Prišijte kukicu s unutrašnje gornjega preklopa, tako da joj vršak bude najmanje 3 mm od ruba. Na taj način kukica se neće vidjeti ako je na otvoru patentni zatvarač. Kukica ne smije stajati predaleko kako rub preklopa ne bi visio.

3. Pričvrstite kukicu jednostavnim kosim bodom oko svake spojne rupice, a zatim provucite iglu i konac kroz tkaninu i ponovno jednostavnim kosim bodom prišijte kukicu blizu kraja kako bi ležala uz tkaninu.

4. Označite na donjem preklopu gdje dolazi kraj kukice. Postavite ravnu ušicu na označeno mjesto i prišijte jednostavnim kosim bodom jednu rupicu. Provucite iglu i konac kroz tkaninu pa i drugu rupicu prišijte jednostavnim kosim bodom.

Za Vas usluge šivanja, popravaka odjevnih predmeta, šivanja zavjesa i izradnje ugostiteljske opreme vrši LANADA