kako_skidati_boju_pomocu_let_lampe

Kako skidati boju pomoću let-lampe

PLINSKI PLAMENIK RAZNIH NAMJENA

U plinskim let-lampama izgara plin butan koji se nalazi u spremnicima pod tlakom. Ima raznih veličina, od malih kod kojih plinska patrona čini i samu dršku, do velikih s odvojenim spremnicima i savitljivim crijevom spojenim na sapnicu.
Dodatna oprema uključuje ravni plamenik za skidanje BOJE i bakreni priključak za fino lomljenje – dva najčešća posla za koja se koristi. Let-lampa također dobro dode za paljenje lomače ili za potpaljivanje ROŠTILJA.

SKIDANJE BOJE

1. Prije no što počnete skidati boju, provjerite da na podu nema novinskoga papira ili ostalih zapaljivih materijala koji bi mogli planuti uslijed kapanja zapaljene boje. Upotrijebite lesonitni ili metalni podložak kako biste zaštitili pod ako to bude potrebno. Neka vam pri ruci bude kanta s vodom u koju ćete bacati nagorene ili zapaljene komade boje. Nosite zaštitne naočale i rukavice.

2. Namjestite ravni plamenik za skidanje boje, koji se ugura na sapnicu let-lampe. Otvorite ventil sa stražnje strane glave plamenika i upalite let-lampu. Podesite plamen na otprilike 40 mm duljine.
Plamenik let-lampe držite oko 75 mm od boje i polako ju pomičite s lijeva na desno. Na dijelovima gdje morate okomito pomicati plamen, izbjegavajte pokrete prema dolje jer tako možete opeći drugu ruku.

3. Kako se boja smekša, skinite ju širokim strugalom. Nemojte upotrebljavati let-lampu u blizini prozora jer staklo može puknuti – umjesto let-lampe, upotrijebite kemijski skidač boje.

4. Izvan kuće, provjerite ima li pačjih gnijezda ispod streha ili trulog drveta koji bi se lako mogli zapaliti. Pri ruci imajte prskalicu s vodom kako biste navlažili drvo ako nagori. Let-lampu držite podalje od plastičnih oluka koji se lako tope — bolje je na takvim mjestima upotrijebiti kemijski skidač ili skinuti oluke i kasnije ih ponovno postaviti nakon skidanja boje.