kako-zakrpati-veliku-rupu-na-tkanini-ako-je-rupa-prevelika-da-bi-se-zakrpala-prozivanjem

Kako zakrpati veliku rupu na tkanini ako je rupa prevelika da bi se zakrpala prozivanjem

Ako je rupa prevelika da bi se zakrpala prozivanjem, ili ako se radi o tkanini koja se ne može prošiti, potrebno ju je zakrpati zakrpom.

1. Iz odgovarajuće tkanine ili iz neuočljivog dijela tkanine koju krpate izrežite zakrpu pravokutnog oblika. Zakrpa bi trebala prelaziti preko rubova rupe za 50 mm. Uzorci na zakrpi moraju odgovarati uzorku krpane tkanine.

2. Obrežite rubove rupe kako biste napravili pravokutan oblik, a u svakom kutu napravite dijagonalan rez dug otprilike 5 mm. Položite zakrpu podjednako na rupu tako da joj lice bude na naličju poderane tkanine.

3. Pribadačama pričvrstite zakrpu na mjesto pa je prijemčite, podvrnite rubove za oko 5 mm i zašijte ih povratnim bodom na tkaninu. Potom izvucite konac za jemčenje. Šivajte s lica tkanine, podvrnite sve rubove rupe za oko 5 mm pa i njih zašijte povratnim bodom na zakrpu.

SAVJET +

Ako zakrpa izgleda novije od poderane tkanine, »postarajte« je tako što ćete je namakati u biološkom deterdžentu za rublje.