Kako zamijeniti truli stup na ogradi Popravak ograde

Kako zamijeniti truli stup na ogradi | Popravak ograde

Znate li kako zamjeniti truli stup na ogradi? Natruo stup ograde treba što prije popraviti ili zamijeniti, prije no sto se čitav dio ograde koju on podupire ne sruši. Novi stupovi, betonski potporni stupici i ostali potrebni dijelovi ograde, kao što su dugački konzolni nosači, mogu se nabaviti u trgovinama drvene grade, vrtnim centrima i trgovinama opreme za kućne majstore.

Zamjena trulog stupa

Ako je ograda viša od 1,2 m, stup treba ukopati 600 mm u zemlju. Stoga ćete trebati stup dug najmanje 1,8 m! Najbolje kupite stup koji u postupku proizvodnje vakuum impregniran, ali i sami ga još dodatno zaštitite zaštitnim sredstom DRVO: SREDSTVA ZA ZAŠTITI.

Ograda treba biti uspravna vadite truli stup pa je zato podupirite dvjema dugim drvenim LETVAMA. Pričvrstite ih čavlima ili ih uglavite kao klinove ispod vrha ograde ili gornje trokutne poprečne letve. Sa svake strane, na 600 mm od stupa, postavite po jednu letvu.

Skinite daske ograde s obje strane stupa i prepilite trokutne poprečne letve tik uz stup. Iskopajte stup. Ako je postavljen u beton, upotrijebite metalnu polugu kako biste ga izdigli iz betona, a potom uklonite i beton tako da ga najprije razbijete dlijetom za obradu kamena ili pijukom.

Ugradite nov stup tako da najmanje 450 mm bude ispod zemlje (750 mm za ogradu visoku 1,8 mm). Sabijte materijal za ispunu (lomijenu ciglu i kamen te ostali čvrsti lomljeni materijal) u rupu oko stupa na dubinu od oko 150 mm. Ostatak rupe ispunite naizmjeničnim slojevima materijala za ispunu i BETONA te ih dobro sabijte.

Prije no što se beton stvrdne, provjerite VISKOM je li stup ravan. Kad se beton stvrdne, dugačkim metalnim konzolnim nosačima i galvaniziranim ZAVRTNJIMA pričvrstite trokutne poprečne letve na nov stup. Obojite konzolne nosače kako biste spriječili hrdanje. Ponovno pričvrstite daske ograde s obje strane stupa.