kratki_spoj_kako_pronaci_uzrok_i_ponovno_ukljuciti_struju

KRATKI SPOJ – kako pronaći uzrok i ponovno uključiti struju

Kad električna struja krene pogrešnim smjerom, dolazi do kratkog spoja. To se događa zbog kvara u strujnome krugu između instalacijske ploče potrošača i električnog aparata. Na primjer, dvije žice se dodiruju jer su se opustile iz svojih priključnih mjesta ili im je izolacija oštećena.

Iznimno snažna struja prolazi električnim instalacijama i ide smjerom koji pruža najmanje otpora dok ne dođe do namjenski slabe točke — osigurača ili minijaturne sklopke koji pregori ili se isključi tako da se strujni krug prekida i struja prestaje teći. Da nema slabih točaka, kratki spoj bi mogao uzrokovati požar pregrijavanjem električnih instalacija ili spojeva.
Možete čuti kad osigurač pregori — na primjer, u utikaču kad ga stavite u utičnicu. U tom slučaju možete provjeriti spojeve u utikaču i staviti novi osigurač.

 PRONALAŽENJE KVARA 

1. Najprije isključite struju na instalacijskoj ploči potrošača ili na glavnoj osiguračkoj kutiji. Nikada nemojte provjeravati dok je struja uključena. Svaki nosač osigurača ili kutija mora imati oznaku strujnoga kruga koji štiti.

2. Ako nosači osigurača nisu označeni, pregledajte svaki pojedinačno. Kod starijeg tipa nosača za osigurače sa izmjenjivom žicom, moći ćete vidjeti da je žica pukla ili ćete uočiti kuglice na žici ili ćete ustanoviti prekid kad nježno pritisnete žicu.

3. Ako imate instalacijsku ploču potrošača s minijaturnom sklopkom, možete vidjeti koje je dugme ili koji je prekidač isključen.

4. Ako imate nosače osigurača s topljivim uloškom, morat ćete provjeriti pojedinačno svaki osigurač. Odvrnite poklopac džepne svjetiljke s metalnim kućištem i držite uložak osigurača tako da jednim krajem dodiruje bateriju, a drugim kućište svjetiljke. Kad se svjetiljka uključi, zasvijetlit će samo ako je osigurač ispravan.

 KVAR NA RASVJETNOM STRUJNOM KRUGU 

1. Isključite svjetla – kao i glavni prekidač na instalacijskoj ploči potrošača. Pregledajte savitljive vodove visećih svjetala, Savitljivi kabel se s vremenom istroši i svako pomicanje -na primjer uzrokovano propuhom kroz otvoreni prozor — može prouzročiti dodirivanje ogoljenih žica.

2. Pregledajte također spojeve u NOSAČU STROPNOG RASVJETNOG TIJELA, grlu i rasvjetnom prekidaču kako biste provjerili je li se žila opustila is svoga priključnog mjesta.

3. Druga mogućnost jest ta da se kabel oštetio prilikom radova na zidovima ili podovima. Upotrijebite ispitivač strujnoga kruga kako biste provjerili ima li kakvih oštećenja. Ako je kabel strujnoga kruga oštećen, morat ćete ga zamijeniti.

4. Kad popravite sve kvarove, zamijenite pregoreni osigurač ili ponovno uključite minijaturnu sklopku na instalacijskoj ploči potrošača i ponovno uključite glavni prekidač. Ako osigurač ponovno pregori ili se minijaturna sklopka isključi, pozovite kvalificiranog električara.

KVAR NA STRUJNOME KRUGU

1. Isključite sve uključene električne uređaje tako da svi utikači i utičnice budu slobodni. Ako na strujnome krugu postoje trostruke utičnice ili fiksne priključne kutije, ispitajte osigurače u njima kako biste provjerili jesu li ispravni. Upotrijebite ispitivač strujnoga kruga kako biste provjerili je li kabel ispravan – ako nije, morat ćete ga dati zamijeniti.

2. Ponovno postavite popravljeni osigurač u instalacijsku ploču potrošača ili uključite minijaturnu sklopku i ponovno uključite glavni prekidač. Ako osigurač ponovno pregori ili se minijaturna sklopka isključi, pozovite kvalificiranog električara.