dvorisna-vrata-odrzavanje-i-popravak-drvenih-i-metalnih-vrata-kako-hr

Održavanje i popravak drvenih i metalnih dvorišnih vrata

Drvena dvorišna vrata mogu visjeti zbog oslabljenih spojeva ili šarki, zbog toga jer nemaju kosicu, zbog toga što su krivo postavljena ili zbog toga što su im stupovi nagnuti.

Skinite vrata sa šarki i provjerite spojeve. Razdvojite sve oslabljene spojeve laganim udarcima drvenog ili gumenog čekića ili običnog čekića i otpadnog komada drveta koji će ublažiti njegove udarce. Dlijetom odstranite ostatke starog ljepila i nanesite novo vodootpomo ljepilo za drvo. Ponovno sastavite spojeve i provjerite stolarskim kutnikom jesu li svi kutovi namješteni pod savršenim pravim kutom.

Vrata moraju imati zdravu i čvrstu kosicu. Ako je oslabljena, skinite je s vrata i ponovno je pričvrstite vodootpornim ljepilom i galvaniziranim vijcima. Ako se vrata još uvijek klimaju, vijcima pričvrstite kutne metalne okove. U mnogim trgovinama možete nabavio raznovrsne okove, ravne, u obliku slova T ili L. Ako su šarke slabo pričvršćene, skinite ih i ponovno ih pričvrstite debljim i možda duljim zavrtnjima ako to dopušta debljina drveta.

Bude li potrebno, začepite stare rupe drvenim trnovima ili vlaknastim zidnim umetcima pa zavrtnje uvrnite u njih. Zamijenite oštećene šarke. Iskopajte nagnuti stup dvorišnih vrata. Ako je truo, zamijenite ga drugim slične veličine, napravljenim od impregniranog drveta pod tlakom.

Iskopajte dovoljno duboku rupu i na dno stavite opeku i postavite stup. Vrh postavljenog stupa treba biti u ravnini sa stupom s druge strane. Nađite pomoćnika da vam pomogne uspravno držati stup dok vi libelom provjeravate je li stup okomit i je li u ravnini s drugim stupom. Također provjerite ima li mjesta za zasun vrata i za šarke.

Učvrstite stup tako što ćete oko njega sabiti materijal za ispunu, ostavivši 100 mm na vrhu za betoki temelj. Gornji sloj betona neka bude blago zakošen. Kako se stup više ne bi naginjao prema unutra, na mekanom tlu između stupova zalijte betonski pojas od 200 mm. Ako ugrađujete nova vrata, premažite ih obilato nekim od zaštitnih sredstava za drvo prije lakiranja ili bojenja.

Metalna dvorišna vrata

Ovakva vrata rijetko propadnu pod pritiskom. Obično je to šarka koja popusti. Često je to klin ili zapon zazidan u stup od opeke, koji se s vremenom može izvući.

Odignite vrata, skinite šarke sa stupa pa čekićem ili dlijetom za obradu kamena otucite žbuku. Čekićem i dlijetom proširite rupe za šarke. Četkicom u rupe nanesite polivinilacetatno ljepilo, a zatim ponovno postavite šarke. Pridržite dvorišna vrata u pravom položaju na šarkama kako biste provjerili njihov položaj prije no što ih uzidate zidarskom žbukom. Poduprite šarke drvenim podupiračima dok se žbuka ne stvrdne.

Ako je boja oštećena, hrđa može nagristi metal. Odstranite svu površinsku hrdu žičanom četkom i grubim brusnim papirom, a zatim premažite ogoljene metalne površine zaštitnim sredstvom protiv hrđe prije ponovnog bojenja. Trebate obojiti sve teško dostupne metalne površine, bez iznimke. Možda će vam biti lakše ako umjesto kista upotrijebite aerosolni sprej ili raspršivač za boju. Bolje je nanijeti nekoliko tankih slojeva nego jedan debeli sloj jer ćete tako izbjeći curenje boje.

Šarke i zasuni

Šarke na dvorišnim vratima podmažite mašću — ne uljem jer ono prebrzo ishlapi. Na zasunima upotrijebite ulje, ali obrišite višak ulja kako ne bi prljalo ruke. Na dvorišnim vratima od kovanoga željeza, izbušite rupu kroz vrh klina šarke i u nju postavite rascjepku pošto nasadite vrata — tako I je teže ukrasti vrata.

Ana Janušić