elektricne_uticnice_i_prekidaci_provjera_i_zamjena_uticnica_i_prekidaca

Električne utičnice i prekidači | Provjera i zamjena utičnica i prekidača

Provjeru i zamjenu električnih utičnica i prekidača treba povjeriti osposobljenom i ovlaštenom stručnjaku. Uvijek valja imati na umu da nestručno izvođenje i rukovanje električnim instalacijama može biti opasno po život i imovinu.

Ako je utičnica topla ili ako uređaj uključen u nju ne radi, ali radi u drugoj, treba provjeriti je li neispravna utičnica dobro priključena. Ako je utičnica napuknuta ili slomljena, treba je što prije zamijeniti, a u međuvremenu nemojte je upotrebljavati. Dođe li nešto u kontakt s instalacijama unutra, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je oštećena utičnica jednostruka, umjesto nje možete dati ugraditi dvostruku. Nisu potrebne dodatne instalacije, ali trebat ćete ugraditi dvostruku kutiju utičnice u zid. Prije no što se ugradi, provjerite libelom je li nova kutija vodoravna. Ako se kutija nalazi u rubnoj podnoj letvici, proširite udubljenje pomoću čekića i dlijeta. Vjerojatno ćete morati izdubiti žbuku i zid iza letvice. Postupak je isti kao kod postavljanja kutije utičnice u zid. Ako kutiju treba ugraditi u gipsanu ploču okvirnog pregradnog zida, potrebna je kutija s opružnim papučicama koje će se zakvačiti za gipsanu ploču. Za kutiju nadžbukne utičnice izbušiti rupe i staviti umetke u koje će se uvrnuti vijke. Za gipsane ploče  upotrijebiti pregibne umetke. Treba izbiti najprikladniju rupu pa provući kabele i vijcima čvrsto zategnuti kutiju na mjesto.

Priključivanje utičnice

Ako su krajevi žila vodiča crni ili su slomljeni, trebat će ih odrezati i ponovno pripremiti kabel skidanjem oko 15 mm izolacije. Bude li potrebno, oštrim nožem odrezat će se dio vanjskog omotača kako bi se lagano spojile žile vodiča steznim vijcima priključaka, ali oprezno da se ne zareže izolacija. Ako je koja od žila vodiča za uzemljenje neizolirana, stavit će se na nju plastičnu košuljicu i ostaviti 15 mm ogoljenog dijela na vrhu. U kutiju se provode jedan, dva ili tri kabela. Spojiti vrhove žila vodiča, ali ih ne uvrtati zajedno prije spajanja na odgovarajuće stezne vijke priključka, kao što je prikazano na slici. Kad se vijcima pričvrsti utičnicu na mjesto, ne smije se izgurati ili pritisnuti instalacije. Isto tako, ne smije se previše zategnuti vijke, jer utičnica može puknuti. Vratiti osigurač strujnoga kruga i ponovno uključiti glavni prekidač. Ako vam je potrebna još jedna utičnica na nekom drugom mjestu, dodajte je na granu strujnoga kruga.

Prekidači rasvjete

Odmah treba zamijeniti napukli prekidač kako bi se spriječilo da itko dotakne žile. Isto tako će se spriječiti probijanje vlage, što inače sigurne dijelove može učiniti opasnima. Možda ćete ispravan prekidač htjeti zamijeniti drugačijom vrstom prekidača — na primjer, jednostavnim prekidačem s dva položaja sklopke, prekidačem od mesinga kako biste ga uskladili s ostalim detaljima od istoga materijala ili prigušnikom rasvjete. Nemojte dati ugraditi metalni prekidač ako kabel rasvjete nema uzemljenje. Kad zamjenjujete prekidač na izmjeničnom sustavu, novi prekidač također mora biti izmjeničan. Prije odvijanja pločice prekidača, najprije se mora isključiti struju na glavnome vodu i skinuti osigurač strujnoga kruga. Odviti pločicu prekidača, lagano je izvući iz zida i upamtiti koja žila ulazi u koji stezni vijak priključa. Nema potrebe skidati vodič uzemljenja sa steznog vijka u kutiji prekidača. Novi prekidač spojiti na isti način kao i stari. Vijcima pričvrstiti pločicu prekidača, vratite osigurač strujnog kruga i ponovno uključite glavni prekidač.