Kako se prave sagovi Izrada tepiha

Kako se prave sagovi | Izrada tepiha

Danas postoji veliki broj strojeva koji proizvode lijepe sagove. Ali, s obzirom da sagovi potječu s Istoka, pogledajmo kako ih ljudi tamo prave.

Nitko ne zna koliko je stara proizvodnja sagova. Vjerojatno više tisuća godina. Vjeruje se da su to umijeće razvili pripadnici sjevemoindijskih plemena i prenijeli ga na istok u Kinu i na zapad u Iran i Tureku.

Pravi istočnjački sagovi se izrađuju ručno, i to na način koji je star više stotina godina. Najprije se izrađuje potka od čvrstih pamučnih niti. vune ili konoplje. Te se niti razvuku preko drvena okvira. Veličina okvira ovisi o tomu kolika je širina i duljina saga.

Kad je potka gotova, u nju se ubacuju mali pramenovi svile ili vune i vezuju u čvoriće. Pramenovi su raznobojni, pa se pomoću njih dobivaju šare na sagu. Čim se završi vezivanje čvorića u jednom redu, naizmjence se iznad i ispod potke provlači konac iste vrste kao i potka i snažno pritisne nadolje, do samih pramenova da bi ih držao čvrsto priljubljene. Drugi red pramenova vezuje se iznad tog provučenog konca. Tako se tkaju redovi jedan za drugim sve dok se ne istka čitav sag. Ponekad ima i više stotina
čvorića po jednom četvornom centimetru saga.

Prvi europski sagovi također su bili izrađeni rukom. Od konca 18. stoljeća do danas ljudi su izumili mnogobrojne naprave koje su omogućile da se sagovi proizvode na suvremen način. Dva značajna izuma na tom polju su: “Žakarov dodatak razbojima”, koji automatski bira potrebne boje za šaru na sagu, i razboj koji se pokreće strojem.

U Europi i Americi proizvode se dvije glavne vrste sagova: ravni i mekani. Ravni sagovi imaju ravnu površinu i čvrstoću, a mekani sagovi mekanu i baršunastu površinu i vrlo su mekani.