Kako se pripremiti za ličenje vanjskih površina

Budući da se radi o velikim površinama, posao podijelite na dijelove koje možete odraditi odjednom — na primjer, jednu čitavu stranu kuće. Počnite s onom stranom kuće koja je najviše izložena vremenskim utjecajima, a zaštićeniju stranu možete ostaviti, na primjer, za sljedeću godinu. Ne morate odjednom završiti cijelu kuću.

1. Prvo odradite pripremu čitave jedne strane. Budete li pripremali svaki dio posebno, novouređeni dijelovi će se zaprljati. Uobičajen redoslijed ličenja je: najprije visoka drvena stolarija i metalni dijelovi, kao što su obrubne ukrasne daske zabatnih kosina i oluci, potom zidovi, pa odvodne cijevi oluka, okviri prozora i vrata.

2. Folijama za ličilačke radove, starim plahtama, pokrivačima ili teškim pamučnim zavjesama zaštitite sve dijelove koje nećete uređivati, kao što su popločani trijemovi, prozorske klupice i terase.

3. Provjerite možete li sigurno dosegnuti do visokih dijelova. Ljestve bi trebale sezati najmanje za tri prečke iznad mjesta rada kako biste imali stabilan oslonac dok radite, te moraju biti čvrsto osigurane na tlu. Ako su zidovi veliki, unajmite pribor za sklapanje ZIDARSKE SKELE u specijaliziranoj trgovini građevinskog materijala i opreme. Kad radite na zidarskoj skeli ili ljestvama, ličite samo onoliko koliko možete dosegnuti bez naginjanja prema naprijed ili u stranu, a potom ih pomaknite na novo mjesto.

OPĆE PRIPREME

1. Na mjestima gdje postoje pukotine i praznine između zidova i drvene stolarije — kao na primjer između okvira prozora i zida — izgrebite otpali materijal i pomoću pištolja za nanošenje kita ispunite rupu elastičnim brtvilom za vanjsku namjenu. Brtvilo kasnije može prebojiti — slijedite upute na pakovanju.

2. Ako postoje mala područja istrunula od vlage, dlijetom izvadite sve meko drvo i nanesite učvršćivač za drvo kako bi se očvrsnula preostala drvena vlakna, a potom ispunite punilom za drvo na bazi epoksi smole. Ili upotrijebite kupovno zaštitno sredstvo za popravak trulog drveta.

3. Ako postoje mjesta gdje se pojavila suha TRULEŽ drveta, pozovite stručnog stolara neka vam zamijeni bolesne drvene dijelove novim komadima drveta.