lokot za visoku sigurnost

Kako odabrati lokot za visoku sigurnost i osigurati svoj dom

Odaberite lokot, preklopac i rezu zajedno. Kad se preklopac zatvori, njegovi ugradni vijci ne bi trebali biti vidljivi. Preklopac bi također trebao biti pričvršćen vijcima koji posve prolaze kroz vrata tako da se ne može obiti polugom.

1. Provjerite ima li lokot kratku spojnu kariku koja usko prianja u rezu kako ne bi bilo prostora da se ugura poluga za obijanje brava.

2. Također provjerite je li spojna karika od čvrstoga čelika kako bi bila otporna na lučnu pilu za metal ili rezač.

3. Potražite lokot s podignutim stranama na tijelu izrađenom od čvrstog metala ili lokot koji ima zavareno kućište ili kućište bez spojnih rubova ili obloženo čeličnim limom.

4. Odaberite lokot s bravom koja, umjesto zapornih poluga, ima zaporne klinove i to od 4 do 6 parova zapornih klinova. Lokot s takvom bravom teže je obiti, nego tip sa zapornim polugama.