vrste_tesarskih_blanja_kako_ih_ostriti_i_pravilno_namjestiti_blanju

Vrste tesarskih blanja | Kako ih oštriti i pravilno namjestiti blanju

Postoje razne vrste tesarskih blanja za razne vrste poslova, no za osnovne poslove oko kuće, bit će vam dovoljne dvije vrste — blanjalica za uporabu uz stolarski stol i mala metalna blanja.

Blanjalice za uporabu uz stolarski stol duge su 360 mm ili 380 mm, a nož im je širok 60 mm. One se upotrebljavaju za ravnanje dugih komada drvene grade. Mala metalna blanja korisna je za manje poslove i za oblikovanje okomitih vlakana drveta. Može biti od 90 mm do 200 mm duga s nožem širokim od 25 mm ili 40 mm.

Namještanje blanje

Kod obje navedene vrste blanja, dubina reza namješta se okretanjem nazubljenog vijka za podešavanje koji se nalazi iza noža.
Polugom ispred noža podešava se bočno poravnanje s donjim dijelom blanje. Držite blanju okrenutu naopako i gledajte duž donjega dijela kako biste poravnali rub noža pomicanjem poluge za podešavanje, a potom i dubinu. Nož je vijkom pričvršćen na čeličnu ploču koja se naziva metalni uložak ili poklopac noža blanje, a ima zaobljen sos dijelom postavljen iznad oštrice nosa da bi lomio i okretao blanjevinu. Njegov položaj može se podesiti pomoću ureza na nožu i trebao bi biti postavljen tako da se, kako nož reže, blanjevina uvija prema naprijed. Da biste namjestili poklopac noža blanje, upotrijebite odvijač za otpuštanje ili zatezanje vijka poklopca.

Oštrenje noža

Noževi blanja oštre se na isti način kao i dlijeta, no neke suvremene blanje imaju zamjenjive, jednokratne noževe koji se bacaju pošto se istupe.

Električne blanjalice

Kod velikih poslova, električna blanjalica obavlja sav težak dio blanjanja. Okretni blok za sječenje skida vlakna drveta brzinom do 25 000 okretaja u minuti i može se upotrijebiti za poprečno blanjanje pa čak i za blanjanje u suprotnome smjeru u odnosu na pružanje vlakana drveta.