zabijanje_cavli_koje_cavle_upotrijebiti_na_kojim_mjestima

Zabijanje čavli | Koje čavle upotrijebiti na kojim mjestima

Postoje razne vrste i veličine čavala i važno je znati odabrati pravu vrsni za određenu namjenu.

Žičani čavao okrugloga presjeka

Idealan je na mjestima gdje izgled nije previše važan jer glave čavala ostaju vidljive na površini drveta. Komadi drveta koje pribijate takvim čavlima trebali bi biti prilično velik, inače će okruglo tijelo čavla uzrokovati kalanje drveta. Mogu se nabaviti u veličinama između 20 — 150 mm.

Žičani čavao ovalnog presjeka

Upotrebljava se za stolarske spojeve i manja je vjerojatnost kalanja drveta ako njegova duga os prati vlakna drveta. Glava se također može zakucati u ravnini drveta ili upustiti, a naknadno se rupe mogu ispuniti pomoću utirača za čavle i kita ili tekućeg drveta. Veličine su 25 — 150 mm.

Čavao s malom glavom

Ovo je puno tanji čavao okruglog presjeka s posebno namijenjenom glavom za utiranje ispod površine. Ponovno, rupe se ispunjavaju kitom ili tekućim drvetom. Veličine su 12 — 150 mm.

Kratki čavao s malom glavom

Još jedan tanak čavao okrugloga presjeka za stolarske spojeve i izradu namještaja, kao i za pribijanje letvica: profiliranih. Mala glava lako se zakuca u drvo i potom prekrije kitom ili tekućim drvetom. Veličine su od 15 do 50 mm.

Kratak čavlić

Velika glava kratkoga čavlića pogodna je za pričvršćivanje sagova položenih od zida do zida, podloga i tkanina na drvene površine. Veličine su 6 — 30 mm.

Čavao sa širokom glavom

Još jedan čavao okrugloga presjeka, no ovaj put s velikom glavom. Najčešće se upotrebljava za pričvršćivanje krovne bitumenizirane tkanine ili žičane ograde. Svi čavli sa širokom glavom koji se upotrebljavaju za vanjske radove moraju biti pocinčani ili  izrađeni od aluminijske legure. Veličine su  20 — 100 mm.

Pocinčani čavli za pričvršćivanje gipsanih ploča

Nazubljeno tijelo čavla namijenjeno je pojačanju držanja čavla u gipsanoj ploči. Veličine su 30 mm i 40 mm.

Čavli za pribijanje lesonit-ploča

Kao što i sam naziv kaže, upotrebljavaju se za pričvršćivanje lesonit-ploča. Glava romboidnog oblika upušta se u ploču i gotovo je neuočljiva. Veličine su 15 — 50 mm.

Plosnati čavao za zakivanje poda

Izrađuje se od lima i upotrebljava za pričvršćivanje podnih dasaka. Dobro drži, a tup vršak ne razdvaja drvena vlakna, već se usijeca kroz njih i tako ne kala drvo. Veličine su  12 — 150 mm.

Debeli čavao pravokutnog presjeka

Također se izrađuje od lima, a namijenjen je za pričvršćivanje teške drvenarije za građu ili zidove. Dobro drži na primjer, upotrebljava se za pričvršćivanje obrubnih  letvica na zid. Veličine su  25 – 200 mm. Prstenasti čavao Ima zupce koji se čvrsto zariju u drvo i upotrebljava se uglavnom za meke vrste drveta, kao što je tuja golema, gdje obični čavli ne hvataju dobro. Također su dobri za pribijanje šperploče i ostalih velikih pločastih materijala. Veličine su 20 — 100 mm.

Zidarski čavao

Posebno čvrst čavao koji se može pribiti izravno u zid. Ne smije prodrijeti predaleko, inače će njegovo klinasto tijelo raskoliti opeku ili betonski blok – 15 mm u zid od pune opeke je dobra prosječna dubina. Kad pribijate zidarske čavle, zaštitite oči jer može biti krhotina. Veličine su od 15 — 100 mm.
Savjeti u radu sa čavlima:
• Kad pribijate čavle uvijek upotrebljavajte čekić odgovarajuće veličine za posao koji obavljate
• Kad čavlima pribijate dva komada drveta različite debljine, uvijek pribijte tanji komad drveta na deblji. Odaberite čavao oko dva i pol do tri puta dulji od debljine tanjega komada drveta.
• Postoji li i najmanja mogućnost kalanja drveta — a to se odnosi na sve vrste tvrdoga drveta — izbušite početnu rupu. Odaberite svrdlo koje je manje od tijela čavla.
• Kad upotrebljavate čavle ovalnog presjeka, izbjegavajte pribijanje duž iste linije vlakna drveta jer će sve veći pritisak čavala raskoliti drvo duž toga vlakna.
• Smanjite opasnost kalanja drveta kad pribijate čavle okrugloga presjeka tako što ćete im spljoštiti vršak. Plosnati vršak čavla tako će se usijecati kroz vlakna drveta, a ne ih širiti.
• Pojačajte snagu držanja čavala pribijajući ih pod kutom. To se naziva koso zakucavanje čavala.
• Da bi čavli još bolje držali, upotrijebite čavle dovoljno duge kako bi prošli ravno kroz drvo, a potom ih savijte s druge strane, što se zove zakivanje. Na komadima drveta podjednake debljine, zakucajte čavle za zakivanje s bilo koje strane.
• Kako biste upustili čavle u drvo, upotrijebite utirač za čavle i čekić. Ako je teško namjestiti kratke čavliće i čavle s malom glavom, upotrijebite magnetizirani alat koji vam pomaže namjestiti čavliće. Potom ih zakucajte čekićem s oštricom.
• Izbjegavajte pribijati čavle na krajeve vlakana drveta. Ako je to neizbježno, zakucajte čavle pod suprotnim kutovima kako bi bolje držali i upotrijebite ljepilo za drvo.

Vađenje čavala

Na mjestima gdje su glave čavala vidljive, lagano ih odignite alatom za vađenje čavala, starim dlijetom ili stolarskom rakijom za vađenje čavala, toliko da biste ispod glave čavla mogli umetnuti čekić s rascjepom za vađenje čavala. Zaštitite drvo tako što ćete ispod alata za vađenje čavala podmetnuti malen otpadni komad drveta. Ako je čavao savijen, ispravite savijeni dio starim dlijetom i kliještima, sve dok ne budete mogli podmetnuti čekić s rascjepom za vađenje čavala kako biste ga izvadili. Ako je čavao ostao bez glave, izvadite ga stolarskim kliještima. Ako je čavao skriven, dlijetom izdubite drvo oko njega sve dok ga ne budete mogli uhvatiti kliještima. Kako ne biste oštetili ukrasnu površinu drveta, kao što su obrubne letvice, možda ćete moći izdići drvo od debeloga čavla pravokutnog presjeka, a potom kliještima izvući čavao iz zida. No te je čavle vrlo teško izvaditi pa ćete možda morati odvrnuti glavu rascjepom čekića i zabiti tijelo ispod površine.