Kako izvesti iluzije: pepeo | Mađioničarski trik

Zamolite gledatelje neka imenuju nekoliko poznatih osoba.

Pretvarajte se kao da zapisujete svako ime na komadiće papira koje ste priredili, no u stvari zapišite na sve papiriće samo ime koje vam prvo doviknu.

– sve ih stavite u šešir i zamolite jednu osobu neka izvuče jedan papirić
– neka ga smota tako da ne vidite što je na njemu
– ostale papiriće stavite u pepeljaru i zapalite
– promrmljajte »čarobne« riječi i proučite pepeo

Nakon toga objavite ime napisano na nezapaljenome papiriću.