Kako akumulator daje struju | Rad akumulatora

Akumulator je obnovljivi izvor električne struje. Sastoji se od ploča uronjenih u neku kiselinu. Kiselina mijenja kemijski sastav ploča i na taj način proizvodi struju. Punjenjem akumulatora proces teče u suprotnom smjeru i vraća pločama prvobitni kemijski sastav.

U akumulatoru su ploče raspoređene u parovima, jedna je načinjena od spužvastog olova, a druga od olovnog oksida. Parovi su uronjeni u otopinu sumporne kiseline. Pojedine ploče su međusobno izolirane separatorima. Skupine ploča su odijeljene pregradama i sačinjavaju članke akumulatora. Sve olovne ploče povezane su jedna s drugom i s negativnim polom akumulatora, dok su ploče od olovnog oksida priključene na pozitivni pol.

Struja nastaje kad sulfatna kiselina reagira s pločama, pa se olovo i olovni oksid mijenjaju u olovni sulfat. Elektroni oslobođeni na olovnoj ploči teku prema ploči od olovnog oksida, stvarajući električnu struju.