Kako avion uzlijeće | Uzletanje aviona

Pošto su avioni teži od zraka potrebno je osigurati aerodinamički uzgon koji je veći od mase aviona.

1. Zračna struja nastaje kad se avion počne kretati na pisti. Podijeljena je zakrivljenim krilima aviona.

2. Gornja struja zraka putuje drugim putem u odnosu na donju struju zraka. To se dešava zbog drugačijeg oblika krila, s donje strane krilo je ravno, a s gornje zaobljeno.

3. Brzina struje zraka je veća na gornjoj strani, što uzrokuje da je tlak ispod krila veći nego iznad krila. To se može zaključiti iz Bernoullijevog načela, po tome je povećanje brzine moguće smanjenjem tlaka.

4. Iz Beurnoullijevog načela proizlazi sila koja se naziva aerodinamički uzgon.

5. Kut kojim krilo udara u zrak< pomaže avionu da se odigne od tla.

6. Povećanjem kuta pod kojim krilo udara u dolazeći zrak povećava se i površina zraka koju zahvaća krilo, a to rezultira i povećanjem uzgona i sile otpora zraka nasuprot kretanja aviona.

7. Kako se brzina aviona povećava, povećava se i uzgon.