kako_funkcionira_mlazni_motor

Kako funkcionira mlazni motor

Pitate se kako funkcionira mlazni motor? Premda mlazni motori pokreću najnovije i najmoćnije avione s kojima čovječanstvo danas raspolaže, načelo njihova rada otkriveno je prije otprilike dvije tisuće godina!

To načelo mlaznog pokretanja prvi je otkrio grčki matematičar Heron, oko 120. godine prije naše ere.

On je, naime, iskoristio silu pare koja je izbila iz jedne zagrijane kovinaste lopte da bi loptu okretao poput kotača.

Da bismo pokazali kako funkcionira mlazni avion, govorit ćemo o običnom napuhanom balonu. Kad je otvor balona zatvoren, potisak zraka u balonu podjednako je snažan u svim pravcima. Kad se taj otvor otvori, zračni potisak se na tom mjestu smanji. jer zrak izlazi iz balona. Međutim, na vrhu balona, koji se nalazi nasuprot otvoru, zračni potisak postaje veći. Balon se zbog toga kreće u pravcu najvećeg potiska, tj. kreće se prema naprijed. Prema tomu, uzrok kretanju balona nije to što zrak izlazi iz njega, nego to što postoji taj potisak prema naprijed.

Svakoj akciji odgovara podjednaka i suprotna reakcija.

Sve se to zbiva u skladu s jednim zakonom kretanja koji glasi: svakoj akciji odgovara podjednaka i suprotna reakcija. Kod mlaznog motora “akcija” je potisak unatrag uslijed izlaska zraka, dok podjednaku i suprotnu “reakciju” predstavlja potisak prema naprijed.

Postoje dva osnovna tipa avionskih mlaznih motora:

– Jedan je mlazni motor koji je nalik na leteći čunak. On nema pokretnih dijelova. Zrak ulazi u otvor motora na prednjem kraju, koji se naziva “usisni otvor”, uslijed kretanja samog motora prema naprijed. Zrak se potom miješa s gorivom i izgara, pri čemu se zapremina dobivenog plina povećava oko pet puta. Taj plin potom izlazi kroz uski otvor na drugom kraju motora. Vatra u mlaznom motoru ne stvara nikakvu potisnu silu kad motor miruje, ali što se motor brže kreće, proizvodi se i više snage.

– Kod drugog tipa motora, koji se naziva turbo-mlazni. Zrak se usisava putem kompresora. Potom se sabija i utjeruje u komoru za izgaranje, gdje se miješa s gorivom i izgara. Vreli plinovi, čiji se obujam povećava, zatim odlaze kroz turbinu da bi izašli dalje kroz ispušni otvor, stvarajući na taj način mlazni potisak. Ako se energija predaje turbini čija osovina pokreće propeler aviona, dobiva se posebna vrsta turbo-pokretačkog motora.