kako_koristiti_barometar_pokazivaci_vremenskih_prilika_i_kako_ih_iscitavati

Kako koristiti barometar | Pokazivači vremenskih prilika i kako ih iščitavati

Barometar mjeri atmosferski tlak — kojim ga tlači zrak iznad. Obično pad atmosferskog tlaka najavljuje loše vrijeme, a njegov rast povezuje se s lijepim vremenskim prilikama. Prema promjenama atmosferskog tlaka mogu se predvidjeti vremenske prilike nekoliko sati unaprijed. Postoje dva tipa barometara – živin i aneroidni.

Živin barometar

On radi na principu da stup žive u cjevčici raste i pada već prema promjenama atmosferskog tlaka. Jedan kraj cjevčice stoji u otvorenoj posudici punoj žive, a drugi je kraj cjevčice zatvoren i u njemu je vakuum. Kad tlak na otvorenom kraju raste, on gura stup žive u cjevčici prema gore, a kad tlak padne, težina žive uzrokuje njezino spuštanje. Te su promjene visine kalibrirane kako bi pokazivale promjene atmosferskog tlaka. Međunarodne jedinice su milibari i milimetri žive. Normalan tlak na razini mora iznosi 1013 milibara, što odgovara 760 mm žive. Očitanje 790 mm naznačava suho vrijeme, a 740 mm prognozira kišu. Kućni živini barometri često imaju kućište u obliku bendža s brojčanikom i kazaljkom. Pored kalibrirane skale, brojćanik ima i oznake “Nevrijeme”, “Kiša”, “Promjenjivo”, “Lijepo”, “Vrlo suho”.

Aneroidni barometar

Na ovom instrumentu kazaljka je pričvršćena na metalne mijehove ispunjene vakuumom. Mijehovi se šire ili skupljaju pod atmosferskim tlakom i tako pomiču kazaljku po kalibriranoj skali sličnoj živinom barometru. Promjene tlaka mogu se očitavati na i oba tipa barometra tako da se kazaljka u staklu barometra postavi u ravninu s kazaljkom koja pokazuje tlak. Kako se tlak bude mijenjao, kazaljka koja pokazuje tlak pomicat će se lijevo ili desno od namještene kazaljke.