Kako piloti upravljaju avionom | Vožnja aviona

Osnovni principi pilotiranja.

1. Kada je avion u zraku pilot njime upravlja kormilom, podizačem i krilcima.

2. On kontrolira te uređaje kontrolnom palicom, kontrolnim volanom ili bočnom palicom, te pedalama za krilca.

3. Krilca su zadužena za kretanje oko uzdužne osi aviona. Ona se nalaze na vanjskom dijelu krila i mogu se okretati prema gore ili dolje, neovisno jedno o drugome. Na taj način se mijenja podizanje krila

4. Avion se kreće u smjeru krila s manjim uzgonom.

5. Kormilo je zaduženo za kontrolu leta oko vertikalne osi. Nalazi se okomito u odnosu na rep aviona. Pilot ga koristi kada želi sletiti i uravnotežiti neželjeno skretanje.

6. Kontrolne pedale se koriste za upravljanje stajnim trapom aviona na zemlji.

7. Podizači su dio repa aviona i služe da bi kontrolirali podizanje aviona.