kako_pravilno_koristiti_kablove_za_paljenje_motora

Kako pravilno koristiti kablove za paljenje motora

Kablovi za paljenje se koriste za pokretanje vozila s praznim akumulatorom. Kablovi za paljenje se priključe na prazan akumulator i napunjeni akumulator u drugom vozilu. To mora biti učinjeno ispravno kako bi se izbjeglo iskrenje ili mogućnost strujnog udara. Također je važno isključiti kablove za paljenje pravim redoslijedom. Nakon što je vozilo s praznim akumulatorom upaljeno, vozilo je spremno za vožnju kojom puni svoj akumulator.

1. Utvrdite trebate li kablove za paljenje. Ako okrenete ključ i vaše vozilo učini klik, ali neće upaliti, trebati ćete kablove za paljenje. Ako vozilo krene sa procesom paljenja ili se upale svijetla ili radio, prazan akumulator nije izvor vaših problema i u ovom slučaju kablovi za paljenje vam nisu potrebni.

2. Razvucite kablove za paljenje, tako da su ravni. Imajte na umu da svaki kraj ima dvije kleme, dvije crvene i dvije crne.

3. Parkirajte vozilo s napunjenim akumulatorom pokraj vozila s praznim alumulatorom. Važno je da su akumulatori dovoljno blizu, tako da ih sa kablovima za paljenje možete spojiti. To je najbolje parkiranjem vozila s motorima jedan prema drugom ili parkirani jedan do drugog. Podignite oba poklopca motora.

4. Pričvrstite jednu crvenu klemu na pozitivan terminal praznog alumulatora. Znak (+) će ukazati na to koji je pozitivan terminal. Pozitivan terminal je također malo veći od negativnog. Možda ćete morati ukloniti plastični poklopac na terminalu da spojite crvenu klemu. Klema treba biti priključena na metalni dio terminala.

5. Pričvrstite drugu crvenu klemu na pozitivan terminal napunjenog akumulatora. Ponovite proces spajanja kao kod spajanja na prazni akumulator.

6. Uzmite crnu klemu koja se nalazi uz crvenu koju ste upravo priključili na napunjen akumulator. Pričvrstite crnu klemu na negativan terminal napunjenog akumulatora. Oznaka ( – ) na akumulatoru. Klema treba biti priključena na metalni dio terminala.

7. Drugom crnom klemom napravite uzemljenje tako da klemu priključite na bilo koji metalni dio bloka motora automobila s praznim akumulatorom. Nemojte paničariti ako vaši kablovi za paljenje zaiskre kada to učinite. Ako ne dodirujete metalne dijelove motora neće vam se dogoditi ništa.

8. Upalite vozilo s praznim akumulatorom. Trebao bi se upaliti odmah. Ako ne, provjerite kleme na vašim kablovima za paljenje.

9. Odspojite kablove za paljenje obrnutim redoslijedom.

Za najbolja ulja i maziva za Vaše metalne ljubimce brine se… TEMBO d.o.o.