kako_presnimiti_8mm_16mm_ili_35mm_film_na_dvd_kako_presnimiti_film_na_dvd

Kako presnimiti 8mm, 16mm ili 35mm film na DVD | Kako presnimiti film na DVD

Moguće je vrlo kvaliteto sačuvati obiteljske uspomene koje su snimljene na 8mm filmu. Presnimavanje – digitalizacija svih vrsta normal 8/standard 8 ili super 8/single 8 je nužna kako bi se filmovi sačuvali od propadanja.
Ljudi su snimali na kamere rođenja djece njihovo odrastanje , putovanja, vjenčanja i neophodna je digitalizacija kako bi se sačuvala obiteljska uspomena.

Zašto presnimiti film na DVD

Protok vremena čini svoje i ostavlja tragove na filmu, način čuvanja, utjecaj vlage i svjetlosti kao i brojni drugi razlozi. Sve je manje dostupnih projektora i mogućnosti gledanja filmova iako svako gledanje filma na projektoru ostavlja svoj trag i lagano uništava film.

Zato je danas najbolji način pretvaranje filma u digitalni oblik. Ovo ne isključuje i dalje čuvanje filma kao obiteljske uspomene. Digitalnu kopiju je poželjno držati na dva različita medija npr vanjski hard disk i DVD.

Nakon gotovo pola stoljeća prisutnosti u raznim oblicima zabavne i profesionalne elektronike danas sa sigurnošću možemo reći da je era analognog zapisa nepovratno iza nas, te da pojam “digitalno” prožima sve oblike života. No, isto tako  činjenica  je da je dobar dio ljudi još uvijek  vezan za svoje stare analogne zapise koji se reproduciraju na isto tako (tehnološki) starim uređajima. I tu počinju problemi. Ponuda takvih uređaja na tržištu uvjetovana je potražnjom za istim, a kako je potražnja iz godine u godinu sve manja zbog širenja digitalnih uredaja tako je sve teže, a ponekad gotovo i nemoguće kupiti određeni novi analogni uredaj.

U budućnosti će kupnja novih analognih uređaja biti sve teža, te da će neki doslovce nestati sa polica i izloga. Kao  rješenje nameće se proces konverzije, tj. pretvorbe zapisa iz analognog u digitalni. Također, tijekom godina prašina, svjetlo i zrak rezultiraju neminovnom gubitku kvalitete zapisa na analognim medijima. Ukoliko imamo u posjedu dragu uspomenu ili rijetku snimku želja nam je da ista bude jednako kvalitetna kao i u trenutku kad je stvorena.
Usluge digitalizacije analognih medija i analognih zapisa nam omogućuju upravo to, ali i više: oštećene zapise možemo u dobrom dijelu restaurirati kako bi kvalitetom bile što je moguće bliže originalu i kako bi zaustavili njihovo daljnje propadanje. Šum i “pucketanja” gramofonske ploče, šum audio kazete, prašina ili blijede boje na dijapozitivima ili 8mm filmu se mogu eliminirati u velikoj mjeri. Digitalizirana fotografija neće više biti uzok briga zbog gubitka boje, audio kazeta zbog sve većeg šuma, gramofonska ploča zbog pucketanja, a o 8 mm filmovima ne treba ni trošiti riječi.

U slučaju izrade cover-a (omota) isti se tiska ink-jet štampačem na 255gr/m2 foto papiru, kao i na površini CD-a ili DVD-a.

Potražite stare snimke svatova, maškara, izleta, djece, unuka, te zaustavite njihovo daljnje propadanje, i što je najbitnije – i nakon 20, 30 ili 40 godina danas slobodno uživate u njima kao da su snimljeni jučer.

Ukoliko u našem članku  niste pronašli ono što Vas zanima – slobodno nas kontaktirajte, a mi Vam želimo puno ugodnih trenutaka uz Vaše stare analogne zapise u novom, digitalnom ruhu.