kako_rade_samonavijajuci_kineticki_satovi_princip_rada_kinetickog_sata

Kako rade samonavijajući kinetički satovi | Princip rada kinetičkog sata

To su satovi pokretani kinetičkom energijom, gdje nema potrebe za baterijskim napajanjem.

Uprežu moć momenta korisnikovih zglobova koji služe za navijanje mehanizma i tako prenose energiju koja je potrebna da sat neprekidno otkucava i pokazuje nam dragocjeno vrijeme. Tako, dok god je zglob u bilo kakvoj vrsti pokreta, sat je uvijek navijen, iako ga se može i odložiti, a da i dalje radi. Kako?

Što je kinetička energija?

Kinetička energija se proizvodi bilo kojim oblikom kretnje. Energija je pohranjena u predmetu ili tijelu koji se miče, sve dok se ne prestane kretati ili dok ne ostvari kontakt s drugim objektom ili tijelom, čime prenosi tu energiju na drugo tijelo ili objekt.

Kako rade samonavijajući, kinetički satovi?

Uprežu kinetičku energiju unutar oscilirajućih utega smještenih u mehanizmu sata. Iz kretanja zgloba korisnika, energija se prenosi u težinu i pokret oscilirajućih utega koji stvaraju magnetski naboj, pa zatim u električnu energiju dovoljnu za otkucavanje i rad sata na neko vrijeme.

Koje su prednosti samonavijajućih, kinetičkih satova?

Samonavijajući satovi nemaju bateriju, pa se neće dogoditi da odjednom prestanu raditi. Samonavijajući satovi mogu pohraniti energije za par dana ili tjedana, tako da ne moraju stalno biti u upotrebi. Korisnik ne mora svakodnevno navijati i namještati sat, da bi nastavio pokazivati točno vrijeme.