Kako rade semafori | Rad semafora

U semaforima su ugrađene crvena, žuta i zelena sijalica. Njihovim radom upravlja kontrolna jedinica s mjeračom vremena ili malim računalom. Detektori na ulici javljaju računalu koliko vozila prilazi semaforu i ono mijenja svjetlo.

Na nekim se semaforima svjetlo mijenja u određeno vrijeme. To su obično privremeni semafori za usmjeravanje prometa oko neke prepreke na putu. Ponekad se niz tempiranih semafora može povezati, pa kroz tu ulicu promet teče određenom brzinom bez zaustavljanja. Većinom semafora upravljaju računala povezana s detektorima na ulici i središnjim računalom za kontrolu prometa. Detektori sadrže električne krugove u kojima se prolaskom metalnog vozila stvara signal. Središnje računalo upravlja nizom semafora i omogućuje dobar tok prometa.