Kako radi automobilski motor | Rad automobila

U motoru nastaje energija potrebna za rad automobila. Izvor te energije su cilindri automobilskog motora. Klipovi u cilindrima motora rade u četverotaktnim ciklusima. U trećem taktu se mješavina zraka i raspršenog goriva pali električnom iskrom, te dolazi do eksplozije koja gura klipove u cilindrima prema dolje.

Većina automobila ima četiri, šest ili osam cilindara. Preostali dio motora pretvara nastalu energiju u pogonsku energiju. Prijenos energije ide s klipova preko koljenaste osovine (radilice), bregaste osovine i razdjelnika na prijenosni sistem. Klipovi pomiču koljenastu osovinu, a klipnjača kojom su povezani pretvara podizanje i spuštanje klipova u kružno kretanje. Koljenasta osovina pokreće bregastu osovinu s kojim je povezana trakom ili lancem. Bregasta osovina pokreće razdjelnik, te on raspoređuje električnu struju potrebnu za poticanje eksplozije u cilindrima. Bregasta osovina je povezana i s prijenosnim sistemom, koji prenosi energiju stvorenu u motoru do pogonskih automobilskih kotača. Različiti dijelovi motora imaju i druge vrlo važne zadaće. Bregasta osovina upravlja ventilima koji propuštaju zrak i raspršeno gorivo u cilindre i osloba­đaju ispušne plinove, dok koljenasta osovina pokreće zamašnjak na koji je pričvršćena spojka. Motor se uključuje okretanjem ključa za startanje.