kako_radi_racunalo_opcenito_o_racunalima

Kako radi računalo | Općenito o računalima

 

ANATOMIJA RAČUNALA
Svako računalo ima četiri osnovna dijela ili jedinice:
1. Ulaznu jedinicu za unos podataka (npr. tastaturu ili tipkovnicu)
2. Središnju jedinicu za obradu podataka (CPU, engl. central processing unit) koja obavlja računanja
3. Izlaznu jedinicu, npr. moitor, koja prikazuje rezultate
4. Memorijsku jedinicu koja pohranjuje podatke i naredbe
ULAZNA I IZLAZNA JEDINICA
Omogućuje računalu da komunicira s ljudima i drugim računalima. Sredstva za unos podataka jesu npr. tipkovnica i miš. Izlazne su jedinice monito i pisač.
MIKROPROCESOR
Mikroprocesor je središnja upravljačka jedinica. on izvršava programske naredbe i upravlja informacijama što protječu kroz računalo do sabirnice (busa) i drugih ulaznih i izlaznih jedinica.
SABIRNICA (bus)
Sabirnica povezuje mikroprocesor, memoriju te ulazne i izlazne jedinice.
RAM (Random-Access Memory)
Ta memorija s izravnim pristupom sprema programe koji se izvršavaju. Kad se računalo isključi, sve se informacije na RAM-u brišu.
ROM (Read-Only Memory)
Kad uključimo računalo, program trajno smješten u ROM-u (ispisnoj memoriji) provjerava računalo i priprema ga za rad. Program u ROM-u ne može se mijenja.
CD-ROM jedinica
Kompaktne ploče, koje se čitaju laserskom zrakom, primaju mnogo više podataka od magnetskih diskova.
Tvrdi Disk (hard disk)
Tvrdi disk čuva podatke i kad se računalo isključi. On obično prima mnogo više podataka od RAM-a.
GENERACIJE RAČUNALA
1. 1944.-1959. Radi na elektronske cijevi
2. 1959.-1964. Radi na tranzistore
3. 1964.-1975. Veliki integrirani sklopovi (LSI)
4. 1975.-         Vrlo veliki integrirani sklopovi (VLSI)
5. U razvoju      Računala s “umjetnom inteligencijom”
MALI RJEČNIK
Aplikativni softver
Softver za posebne zadaće: obradu teksta, kao baza podataka itd.
Bag (bug)
Pogreška u programu
Bajt (byte)
Djelić informacije. U svakom bajtu nalazimo 8 bitova.
Baza podataka (database)
Skup podataka u računalu do kojeg se može doći na razne načine.
Bit
Binarna znamenka 1 ili 0.
Internet
Svjetska računalna mreža.
Modem
Uređaj pomoću kojeg računalo izmjenjuje informacije telfonskom mrežom.
Operativni sustav
Program koji omogućuje računalu da izvodi opće operacije.
Programska oprema (softwer)
Svi programi kojima radi računalo
Sklopovlje (hardware) ili strojna oprema
Svi strojni (materijalni) dijelovi računala.
SUPERKOMPJUTORI
Računala projektirana da rade najvećom mogućom brzinom zovemo superkompjutorima. Oni odjednom izvode po nekoliko operacija, a osim toga se hlade u tekućem heliju – zbog čega njihovi dijelovi mnogo bolje vode struju – pa mogu računati silno velikom brzinom.
Superkompjutor Cray X-MP48, služi za proračune iz fizike čestica u CERN-u, u Švicarskoj.