Kako radi tranzistor Elektronicki elementi

Kako radi tranzistor | Elektronički elementi

Pronalazak tranzistora objavljen je 1948. godine i od tada se tranzistor upotrebljava na vrlo mnogo važnih i zanimljivih načina. Porod ostaloga, tranzistor se upotrebljava u slušnim napravama za nagluhe, u zrakoplovstvu, za “voki-toki” radio, za prenosive radio prijemnike, elektronske ratunare, pa čak i za rakete!

U suštini, tranzistor radi isto ono što čini i elektronska cijev, ali on radi bolje. Elektronska cijev se upotrebljava za pojačavanje električnih signala, poput onih što ih emitiraju radio i televizija. Bez takvog pojačavanja, zvučnik u vašem radio prijemniku i katodna cijev u televizoru bi davali samo slab zvuk odnosno sliku. Tranzistor pojačava električne valove, premda je znatno manji od klasične elektronske cijevi, a od nje troši mnogo manju snagu i zapravo gotovo da nikad ne pregara.

U elektronskoj cijevi struja se regulira pri proticanju kroz vakuum, tj. kroz bezzračni prostor u cijevi. Tranzistor, međutim, kontrolira električnu struju dok ona protiče kroz čvrsto tijelo.

Tranzistori se izrađuju od germanija ili silicija, koji su poluvodiči. Poluvodič je materijal koji je slabiji vodič električne struje od kovine kao što je bakar, ali bolji vodič, na primer, od stakla. Prednost poluvodiča je u tomu što se kroz njega struja može voditi bilo pozitivnim, bilo negativnim nosiocima naelektriziranosti. Tranzistor je znači sredstvo za pojačavanje struje. On je zapravo neka vrsta regulacijskog ventila. Pretpostavimo da do tranzistora u vašem prenosivom radio prijemniku stigne mali električni signal. To je ono što vaš prijemnik dobije od radio stanice. Tranzistorski prijemnik ima bateriju koja može dati veću snagu.

Uslijed djelovanja malog signala što ga je primio, tranzistor u radio prijemniku dozvoljava većoj količini elektriciteta da prođe iz baterije do zvučnika. Znači, time što je malu količinu elektriciteta što ju je primio pretvorio u veću, tranzistor nam omogućuje da čujemo jak zvuk iz zvučnika u radio prijemniku.

Tranzistoru je potrebna vrlo mala količina električne energije da bi radio — tisuću puta manja od količine potrebne klasičnoj elektronskoj cijevi. Tranzistori mogu biti vrlo mali, ne veći od zrna riže.