kako_radi_zirokompas

Kako radi žirokompas

Žirokompas se upotrebljava na brodovima velike čelične mase koja ometa rad magnet­skog kompasa. Sastoji se od rotirajućeg diska poput žiroskopa. Os oko koje se disk vrti uvijek je usmjerena prema sjeveru. Oznaka na okviru pokazuje gdje leži sjever.

Rotor žiroskopa se napaja energijom iz električnog motora i neprestano se okreće. Os rotora je uvijek usmjerena u istom pravcu i podešena je tako da se uvijek okreće prema sjeveru, Rotor je okružen kardanskim okvirom koji se okreće neovisno o rotoru. Kad avion ili brod promijeni smjer, kardanski okvir se okreće tako da je osovina rotora i dalje usmjerena prema sjeveru. Taj pomak se prenosi na vjetrulju, te se ona okreće i pokazuje smjer sjevera. Postoji i vrsta žirokompasa koja se automatski okreće u smjeru sjever—jug. Radi poput žiroskopa koji se okreće pod pravim kutom u smjeru pomaka osovine. U žirokompasu rotor reagira na svaki pomak osovine i vraća je tako da pokazuje sjever.