Kako se avioni propelerima i potiskom krila održavaju u zraku

Znate li kako se avioni održavaju na zraku? Da bismo shvatili kako avion može letjeti, zamislimo zrak oko nas kao ocean, ocean zraka. Ako shvatamo kako voda uspijeva podići na svoju površinu predmete kad teće ispod njih i pored njih, bolje ćemo razumjeti i načelo leta aviona.
Ako dasku vežemo iza brzog motornog ćamca, vidjet ćemo da ona ostaje na vodenoj površini dok god se motorni čamac kreće, zato što brzo protjecanje vode ispod daske razvija sile koje tlaće dasku naviše. Kad kretanje prestane, tlak nestaje, a daska tone.

Avion koji se kreće kroz zrak može se podizati uvis zbog toga što zrak potiskuje njegova krila!

Zrak se pri tomu ponaša baš kao i voda prema dasci. Avion se, međutim, podiže uvis na još jedan način. Kad zrak prolazi pored krila aviona, onaj dio zraka koji se kreće preko gornje površine krila struji po neznatno krivoj liniji. Na taj naćin kao da se stvara bezzračni prostor iznad površine krila preko koje zrak struji. Istodobno, zrak koji se nalazi ispod krila potiskuje krilo naviše, te se ono još više podiže.

Avion se, međutim, uopće neće moći podizati uslijed djelovanja zraka ako se istodobno ne kreće i prema naprijed. To kretanje prema naprijed se postiže uporabom pogonske snage motora koji pokreće propeler.

Kako propeler pokreće avion prema naprijed?

Pokušajte zamisliti propeler kao zavrtanj. Svaki put kad okrenete zavrtanj u drvetu, on se pokrene prema naprijed. Propeler se “uvrće” u zrak na sličan naćin zbog toga što se zrak, ako se brzo kreće, ponaša kao čvrsta materija.