Kako se grade ceste | Gradnja ceste

Prije gradnje ceste radnici moraju izravnati tlo. Zatim postavljaju osnovicu od kamenja i šljunka i pokrivaju je slojem betona ili makadama (izmrvljeno kamenje pomiješano s glinom ili katranom). Naposlijetku cestu prevlače katranom — bitumenom ili asfaltom.

Uz cestu se moraju načiniti kanali za otjecanje kišnice. Autoceste moraju odolijevati gustom prometu, pa se obično grade od cementa pokrivenog čvrstim bitumenom. Gradske ceste nisu toliko prometne, pa se najčešće rade od šljunka i makadama i prekrivaju asfaltom i krhotinama kamenja. Takve ceste se lako mogu raskopati da se poprave podzemni vodovi. Ispod ceste se protežu drenažne cijevi, električni i telefonski kablovi, te vodovodne i plinske cijevi, a ispod njih odvodni kanali koji odnose otpadnu vodu iz stanova do pogona za pročišćavanje ili do rijeka i mora.