Kako se grade mostovi | Gradnja mostova

Većina mostova počiva na velikim nosačima. Nakon što se rijeka pregradi zidom koji sprečava prodiranje vode, u njeno se korito učvršćuju nosači. Na nosače se postavlja most, a zatim se neki od njih mogu ukloniti.

Na visećim mostovima se cesta vješa na kablove razapete među stupovima s obje strane rijeke.

Dugi mostovi se između nosača moraju dodatno poduprijeti. Neki imaju lukove koji prenose težinu mosta na potpornje sa svake strane luka, dok se drugi učvršćuju postavljanjem željeznih konstrukcija iznad i ispod ceste ili željezničke pruge.

Gredni se mostovi sastoje od dva dijela poduprta nosačem na svakom kraju mosta. Dijelovi se u sredini spajaju, dajući mostu veliki raspon.