kako_se_metal_siri_i_sazima

Kako se metal širi i sažima

Metal se zagrijavanjem širi u svim smjerovima (postaje veći), a hlađenjem se sažima (smanjuje se). To se događa jer se sitni atomi u metalu pod utjecajem topline razmi­ču, a na hladnoći se primiču.

Zagrijavanjem metala atomi počinju brže titrati. Ubrzano titranje se suprotstavlja sili koja drži atome na okupu i oni se malo razmiču. Hlađenjem metala titranje se ponovno usporava i atomi se međusobno privlače. Širenje i sažimanje je neznatno, ali je sila koja pritom djeluje vrlo jaka. Zbog tog svojstva metala električni kablovi se nikada ne napinju među stupovima. Kad bi bili zategnuti, zimi bi se zbog sažimanja metala prekinuli. Pored metala šire se i sažimaju i drugi kruti materijali. Zato se u mostovima moraju ostaviti mali otvori koji ljeti omogućavaju širenje.