kako-se-voda-pretvara-u-led-kako-hr

Kako se voda pretvara u led

Kad bi se rijeke, jezera i bare smrzavale odozdo naviše, umjesto odozdo naniže, mnoge važne stvari u životu bile bi sasvim drukčije. Ne samo da bi se promijenila klima u svijetu, nego bi i neka stvorenja koja žive u vodi potpuno nestala!

Evo kako se voda u bari pretvara u led: kad zrak pod barom postane hladan, on ohladi gornji sloj vode. Taj sloj postaje teži od toplijih donjih slojeva i pada na dno. Ovaj se proces ponavlja sve dok sva voda u bari ne bude na temperaturi od oko 4°C.

Ali, temperatura i dalje pada! Kad gornji sloj vode postane hladniji od 4°C, on ostaje na vrhu, zato što voda hladnija od 4°C postaje lakša!

Ako temperatura ostane na točki smrzavanja (ledišta) od 0 stupnjeva Celsiusove ljestvice, ili ako i dalje opada, počinju se stvarati sićušni kristali.

Pratite nas na društvenim mrežama

Ne budite sramežljivi, pridružite se Kako.hr zajednici, svaki dan naučite nešto novo i podijelite svoja znanja s drugima.