Kako to da se kosi toranj u Pisi ne sruši

Izgradnja jednog zvonika katedrale u Pisi, nama svima više poznatijeg kao Kosog tornja, započela je 1173.godine. Kosi toranj u Pisi jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Europi. Arhitektonski savršeni okrugli toranj sa bezbroj stupova okružen šarenim štandovima, nekada je bio mjesto gdje je Galileo Galilei vršio svoje eksperimente o gravitaciji.

Već u samom početku izgradnje graditelji su primijetili da taj toranj neće uspravno stajati, zbog ponora tla, te je izgradnja obustavljena. Današnja slika kosoga tornja je novije generacije, naime građen je i popravljan u nekoliko navrata.

Kako to da se ne sruši?
Ima veze sa fizikom. Svi mi znamo što je težište (točka u ili izvan tijela koja se ponaša kao da je sva masa koncentrirana u njoj). Ukoliko bi težište prelazilo podlogu na kojoj neko tijelo stoji, onda bi došlo do pada toga tijela. U ovom slučaju težište je pomaknuto na samo dno Kosog tornja, te na taj način otežava pad.